Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Grei kalvetelling: 59 kalver per 100 simle/ungdyr

Arne Nyaas

En av flere hoper fotografert i området nord for Grøntjønnan. Foto: Arne Nyaas

En av flere hoper fotografert i området nord for Grøntjønnan. Foto: Arne Nyaas

Resultatet fra årets kalvetelling i nordområdene er klar. Tellinga ble gjennomført torsdag 2. juli 2015. I Forollhogna fotograferte Roy Andersen fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) 19 hoper med til sammen 1365 dyr fordelt på 824 simle/ungdyr, 487 kalver og 54 bukker. Dette ga et resultat på 59,1 kalver per 100 simle/ungdyr.

Her er årets resultat:

Kalvetellinga2015Tabell.jpg