Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

201 poeng over "gullkravet" for kviknedøl

Arne Nyaas

Kristoffer Langtjernet fra Kvikne med "gull-geviret" fra fjorårets villreinjakt i Forollhogna. Foto: Erik M. Ydse

Kristoffer Langtjernet fra Kvikne med "gull-geviret" fra fjorårets villreinjakt i Forollhogna. Foto: Erik M. Ydse

Kristoffer Langtjernet fra Kvikne har grunn til å smile. Under villreinjakta i Forollhogna i fjor høst felte han en praktbukk. Fellingstillatelsen hadde han fra Kvikne fjellstyre og bukken ble lagt i bakken den 30. august. Under årets jakt- og fiskedager på Elverum ble geviret målt til 1001,3 poeng, som er drøye 200 poeng over kravet til gull. Dette er den største bukken som er felt i Forollhogna på 15 år. Les mer på nettsidene til Kvikne Utmarksråd (litt ned på siden). Her kan du også laste ned bildet i fullversjon.

Poengberegning villrein: NJFFs nettside

 

hognareinen.no - Arne Nyaas