Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

90 deltok på Forollhogna-konferansen

Arne Nyaas

 Forollhogna-konferansen ble i år arrangert for 3. gang, nå i Dalsbygda samfunnshus. 90 personer deltok. Arrangør i år var nasjonalparkstyret i samarbeid med Os kommune, Hedmark fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Foto: Arne Nyaas

 Forollhogna-konferansen ble i år arrangert for 3. gang, nå i Dalsbygda samfunnshus. 90 personer deltok. Arrangør i år var nasjonalparkstyret i samarbeid med Os kommune, Hedmark fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Foto: Arne Nyaas

Forollhogna-konferansen, som første gang ble arrangert i 2013, er et årlig møtepunkt for å drøfte aktuelle tema knyttet til vernet og verneområdene. Vingelen var møtestedet i 2013, Budalen i 2014. I år var turen kommet til Dalsbygda hvor 90 interesserte møtte opp på fredag. Last ned programmet (pdf).

Vernet som kom i 2001, har ført til en merkbar trafikkøkning sentralt i Forollhogna-området, langs aksen Såttåhaugen-Hogna-Synnerdalen. I løpet av juli, august og september i fjor var det 3900 passeringer ved telleren nord for Såttåhaugen og 1950 passeringer ved telleren på stien sør for Bakksetra i Synnerdalen. Tilsvarende trafikktelling utført av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i år, viser en økning sammenlignet med fjoråret. Vi kommer tilbake med nøyaktige tall.

Hognareinen var forhindret fra å være til stede fra møtestart, men vi skal sørge for at samtlige foredrag blir tilgjengelige på denne nettsida. Olav Nord-Varhaug, leder for nasjonalparkseksjonen i Miljødirektoratet, opplyste i en kommentar at direktoratet har laget en handlingsplan som er oversendt til Klima- og miljødepartementet (KLD). Nord-Varhaug opplyste at direktoratet ikke ønsker å satse på "store" nasjonalparksenter. For Forollhognas del vil satsingen i stedet gå på ubemannede  "infopunkt".

- Vingelen og Kvikne er potensielle satsingsområder, men Kvikne - i dagens form - har ikke livets rett, understreket Nord-Varhaug.

 

Stor interesse for "Turapp"

Nasjonalparkstyret/nasjonalparkforvalter var pådriveren i satsingen på "Turapp Forollhogna" som ble lansert i juli i år. Opplegget omfatter nå 50 forskjellige turmål i randområdene av nasjonalparken. Bruken så langt viser at dette har vært en stor suksess. Erlend Eggen, daglig leder i Turapp, opplyste at Gruvåsen og Såttåhaugen i Os, sammen med Synnerdalen i Midtre Gauldal er de mest brukte så langt.

- Turapp Forollhogna er et viktig og prioritert virkemiddel både for å styre ferdselen og for informasjon- og kunnskapsformidlingen om den lokale natur- og kulturarven. Vi ønsker å videreutvikle dette opplegget med lyd og film, opplyste nasjonalparkforvalter Astrid A. Haug.

 

Bygdene skal være "navet"

- Det er bygdene som skal være "navet" i satsingen vår. Derfor er det viktig at bygdene sjøl tar initiativ. Det er viktig at vi har bygder som "heier fram" enkeltaktører som vil noe, og som "slår ring" om gode fellestiltak.  Skal vi lykkes er det svært viktig at bygdene har ei god nettside og aktører som tør og vil, eksempelvis oppegående bygdeutviklingslag, presiserte Astrid A. Haug som i tillegg til Vingelen og Kvikne, ønsker målrettet aktivitet også i Dalsbygda, Hessdalen og Budal.

 

Vilje til å sikre landbruket?

- Det er stort fokus på den "grønne" nasjonalparken. Hva med seterdrifta? Om noen år vil det stilles nye krav til landbruket. Vil det fortsatt være vilje til å sikre denne viktige næringa? spurte Leif Vingelen.

- Setring koster mer enn det "smaker" for den moderne bonden, erkjente Aina Eggen som om sommeren har dyr både hjemme på garden og på setra i Såttåhaugen.

- Landbruksnæringa er noe av det aller viktigste, og denne næringa må sikres, påpekte møteleder Erling Lenvik.

 

Ikke fokus på toppturer

- Besøksstrategien blir svært viktig i tida framover, og her må vi tenke oss godt om. Ønsker vi fokus på toppturer? Nei, vi er helt nødt til å tilrettelegge for aktiviteter i områdene rundt, presiserte Terje Borgos, sekretær i Forollhogna villreinutvalg.

 

Last ned foredragene (du videresendes til nasjonalparkstyrets nettside).

Panelet som avslutningsvis svarte på spørsmål fra salen. Fra venstre Ragnhild Aashaug, (nasjonalparkstyret/Tolga), Birgit Wikan Berg (nasjonalparkstyret/Os), Jan Bojer Vindheim (Fylkesutvalget S-T), Erlend Eggen (Turapp), Linda Ramberg (Destinasjon Røros), Olav Nord-Varhaug (nasjonalparkseksjonen i Miljødirektoratet) og Vegard Gundersen (NINA). Møteleder er Erling Lenvik (leder i nasjonalparkstyret). Foto: A. Nyaas

Panelet som avslutningsvis svarte på spørsmål fra salen. Fra venstre Ragnhild Aashaug, (nasjonalparkstyret/Tolga), Birgit Wikan Berg (nasjonalparkstyret/Os), Jan Bojer Vindheim (Fylkesutvalget S-T), Erlend Eggen (Turapp), Linda Ramberg (Destinasjon Røros), Olav Nord-Varhaug (nasjonalparkseksjonen i Miljødirektoratet) og Vegard Gundersen (NINA). Møteleder er Erling Lenvik (leder i nasjonalparkstyret). Foto: A. Nyaas

 

hognareinen.no - Arne Nyaas