Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Adferdsendring på villreinen i Forollhogna

Arne Nyaas

Villreinen i Forollhogna har endret adferdsmønsteret. Dyrene trekker nå langt og i tette hoper. Dette bildet tok jaktoppsyn Ingebrigt Storli torsdag 10. september. " Flokken kom i full fart fra Budalsida, gjennom Midt-Ydalen, stoppet i Ya nord for setran på Grønntjønnan i mange timer for å berge seg unna bremsen som var en veldig plage for dem i dag. Trekte opp i Hullbekktangen til kvelds", opplyser Storli i eposten til undertegnede.

Villreinen i Forollhogna har endret adferdsmønsteret. Dyrene trekker nå langt og i tette hoper. Dette bildet tok jaktoppsyn Ingebrigt Storli torsdag 10. september. "Flokken kom i full fart fra Budalsida, gjennom Midt-Ydalen, stoppet i Ya nord for setran på Grønntjønnan i mange timer for å berge seg unna bremsen som var en veldig plage for dem i dag. Trekte opp i Hullbekktangen til kvelds", opplyser Storli i eposten til undertegnede.

Det er nå seks dager igjen av årets villreinjakt. Dyrene står igjen langt sør i området Vingelen-Magnillsjøan. Både Yr og Storm melder om sørvestlig vind til og med torsdag 17. september. Deretter slår vinden igjen på nord. Fellingsmessig vil årets jakt bli svakere enn fjorårets som endte med en fellingsprosent på 89,7 (700 dyr i kvote). Av kvoten på 650 dyr i 2013 ble 84 prosent felt, mens 76 prosent av kvoten på 600 ble felt i 2012.

Villreinjegerne i Dalsbygda har slitt i år, men nå er overgangen med Vingelen utvidet (les mer på nettsida til Dalsbygda Jaktlag). Jegere med kort fra Ålen og Haltdalen fjellstyrer har også utvidet overgang med Vingelen (les mer på nettsida til fjellstyrene)

- Dyrene står langt sør og delvis i skogsområdene, hvor det ikke bør jaktes. Vær forsiktig, er rådet fra oppsynsleder Terje Borgos.

- I fjor var det åtte tilfeller av fotråte i Forollhogna. Hvordan er situasjonen i år?

- Vi har så langt tatt vare på skankene fra to dyr. Disse skal sendes inn for analyse, opplyser Terje Borgos.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas