Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

En snartur sørover, så nordover igjen

Arne Nyaas

Forrige helg trakk villreinen i Forollhogna nordover, onsdag snudde de sørover igjen. Nå bærer det nordover igjen. (Kilde: Yr.no og storm.no)

Forrige helg trakk villreinen i Forollhogna nordover, onsdag snudde de sørover igjen. Nå bærer det nordover igjen. (Kilde: Yr.no og storm.no)

Av årets kvote på 700 dyr er anslagsvis 300 felt så langt i jakta i Forollhogna. Skiftende vindretninger gjør det både enkelt og vanskelig for villreinjegerne. Nå gjenstår det to uker av årets jakt. Nå håper villreinutvalget på god felling fram til jaktslutt 20. september.

Villreinen i Forollhogna er kjent for å være relativt enkel å jakte på. I år, derimot, har dyrene et annet adferdsmønster: Dyrene går i tette hoper og de trekker raskt. Dalsbygdingen Vegar Lillebakken har vært i fjellet i flere dager. I går var han jeger for sjuendeklassingene ved Dalsbygda skole. "Skolekalven" ble felt i området vest for Skarvdalen. I det samme området var det flere andre  fall. Kvelden før felte han sin egen litjbukk nord for Håkkårabben. Lillebakken har jaktet villrein i en årrekke.

- Det som forundrer meg mest i år er farten som dyrene har når de er på trekk. Det går fort og de kommer i tette hoper. Til forskjell fra tidligere år har dyrene i høst nesten ikke fett på kroppen. De er rett og slett "skrantne", forteller dalsbygdingen. Det samme fortalte fjelloppsyn Ingebrigt Storli i saken som vi la ut på nettet 1. september.

En annet forhold som Vegar Lillebakken er opptatt av, er villreinjegerne som "ikke kommer seg ut".

- I villreinjakta nytter det ikke å sitte hjemme og vente. Folk må komme seg ut! Studér overgangsavtalene og benytt mulighetene! er oppfordringen fra nestlederen i Dalsbygda Jaktlag. Han har som andre vi har snakket med, ikke registrert dyr som halter på grunn av fotråte. I fjor var det flere tilfeller av fotråte i Forollhogna.

Vegar Lillebakken har sendt oss disse bildene fra villreinjakta på Storhøgda i går:

"Sender et par bilder fra reinsjakta til 7. klasse I går. En stor dag på Storhøgda med mye rein, flere sjanser, mye spenning og til slutt felling. Vi ble til og med kontrollert av jaktoppsyn Hans Iver Kojedal". Foto: Vegar Lillebakken

"Sender et par bilder fra reinsjakta til 7. klasse I går. En stor dag på Storhøgda med mye rein, flere sjanser, mye spenning og til slutt felling. Vi ble til og med kontrollert av jaktoppsyn Hans Iver Kojedal". Foto: Vegar Lillebakken

 

hognareinen.no - Arne Nyaas