Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Fristende forhåndsomtale av ny bok

Arne Nyaas

Foto: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Foto: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

12. november kommer boka "Midt i flokken", skrevet av Olav Strand og Frid Kvalpskarmo Hansen, som begge jobber i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Boka forteller historien om villreinen i Norge, og boka viser fram de beste bildene som ni villreinsimler "sjøl har tatt" i årene 2011-2015. Simlene har hatt GPS-sendere festet til halsbånd rundt halsen - og samtlige sendere har vært utstyrt med kamera.  Forfatterne har hatt 140 000 bilder å velge blant (som bildet over). Forhåndsomtalen av boka og prosjektet ble gjort i Forollhogna etter jaktslutt i høst. Les mer og se flere bilder på nettsida til NRK.

 

hognareinen.no  Arne Nyaas