Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Gamma på plass ved Svartsjøen

Arne Nyaas

Gamma.jpg

Gamma ved Svartsjøen på Kvikne er på plass. I alt 16 kursdeltakere deltok i byggearbeidet ledet av Kvikne Utmarksråd og med sørsamen Ingvald Jåma som ekspert. Informasjonspunktet ved Svartsjøen åpnes offisielt ved St.Hans-tider neste år.

Et imponerende arbeid er utført av Kvikne Utmarksråd, familien Jåma fra Follafoss og seksten kursdeltakere i dagene 25. til 30. juni. Gamma er en del av informasjonsløsningen ved Plasseterveien. Ved St.Hans-tider neste år er det offisiell åpning.

Informasjonsløsningen ved Plasseterveien er et prioritert opplegg i tiltaksplanen for Forollhogna. Dette har nasjonalparkstyret bestemt. For å realisere opplegget benyttes det midler via bestillingsdialogen med Statens naturoppsyn (SNO). Hensikten er å spre kunnskap om verneverdiene og samtidig styre ferdselen unna mer sårbare områder.

I "Hognareinen 2014" (side 54-55) vies prosjektet bred spalteplass. Her et sitat: "Svartsjøen ligger svært idyllisk til ved Plassetervegen og pekte seg raskt ut som et passende sted å ha et slikt info-punkt. Det var også et viktig poeng å trekke info-punktet litt lengre ut i forhold til der hvor nåværende P-plass ligger ved Veibua, hvor det går et gammelt og viktig villreintrekk.

Etter samtaler og møter med positive grunneiere startet arbeidet med info-punktet i 2013. Per september 2014 er det etablert en natursti som går fra Svartsjøen og opp til Ruv. Naturstien gir turgåere informasjon om naturen i Forollhogna, og bruken av denne opp gjennom tidene. På toppen av Ruv har en flittig grunneier lagd en "veiviser" som viser navn på alle topper i nærheten. Ved Svartsjøen er det opparbeidet to mindre p-plasser og satt opp en utedo med universiell utforming". 

 

Familien Jåma fra Follafoss. Fra venstre John Kristian, Anne Olive og Ingvald (80).

Familien Jåma fra Follafoss. Fra venstre John Kristian, Anne Olive og Ingvald (80).

I løpet av seks dager på tampen av juni, kom jordgamma på plass ved Svartsjøen. Arbeidet ble organisert av Kvikne Utmarksråd ved daglig leder/fjelloppsyn Kristin Lund Austvik som sjøl "jobbet som en helt" for å realisere gamme-prosjektet. Den tyngste jobben var torvlegginga. Trygve Estensgård tar i mot. Foto: Arne Nyaas

I løpet av seks dager på tampen av juni, kom jordgamma på plass ved Svartsjøen. Arbeidet ble organisert av Kvikne Utmarksråd ved daglig leder/fjelloppsyn Kristin Lund Austvik som sjøl "jobbet som en helt" for å realisere gamme-prosjektet. Den tyngste jobben var torvlegginga. Trygve Estensgård tar i mot. Foto: Arne Nyaas


hognareinen.no - Arne Nyaas