Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Grei villreinjakt med lav skadeskyting

Arne Nyaas

 - Jegerkorpset i Forollhogna gjør en god jobb! Dette var konklusjonen i oppsynsmøtet på Røros mandag kveld. Fra venstre og rundt bordet: Hallvard Urset (Vingelen), Terje Borgos (Røros/Holtålen), Ståle Solem (Budal), Ivar Waag Belsaas (Dalsbygda), Jon Horten (Os), Hans Iver Kojedal (Røros), Berit Broen (SNO), Trond Are Berge (Midtre Gauldal), Stein Kaasin (Vingelen), Ingebrigt Storli (Kvikne) og Kristin Lund Austvik (Kvikne). Foto: A. Nyaas

 - Jegerkorpset i Forollhogna gjør en god jobb! Dette var konklusjonen i oppsynsmøtet på Røros mandag kveld. Fra venstre og rundt bordet: Hallvard Urset (Vingelen), Terje Borgos (Røros/Holtålen), Ståle Solem (Budal), Ivar Waag Belsaas (Dalsbygda), Jon Horten (Os), Hans Iver Kojedal (Røros), Berit Broen (SNO), Trond Are Berge (Midtre Gauldal), Stein Kaasin (Vingelen), Ingebrigt Storli (Kvikne) og Kristin Lund Austvik (Kvikne). Foto: A. Nyaas

Av totalkvoten på 700 dyr ble 582 felt i høst. Dette resulterte i en fellingsprosent på 83,1 (90,1 prosent i 2014). 9 dyr ble skadeskutt. Av disse ble 8 avlivet og tatt på kort, mens én kalv ble avlivet etter jaktslutt. - Årets jakt resulterte i en skadeskytingsprosent på 1,5 mot 1,4 i fjor. Hovedkonklusjonen må bli at jegerkorpset i Forollhogna fortsatt gjør en god jobb, understreket oppsynsleder Terje Borgos.

Tabellen over fellingssted viser god spredning, men likevel med  klar hovedvekt på Kvikne, Budal og Vingelen. Kvikne eller Fo1, hadde i høst en kvote på 174 dyr. Statistikken ved jaktslutt viser at 157 dyr ble registrert felt på Fo1. Tabellen viser samme fellingstall (157) for Budal som sjøl hadde en kvote på 98 dyr. Det tredje store jaktområdet i høst var Vingelen med totalt 154 fellinger (74 dyr i egen kvote). 

"Det er i løpet av jakten registrert noen forhold som oppsynet har grepet inn i. Dette dreier seg om 8 OPS-saker (8 i 2014), 2 grensekrenkelser rapportert til rettighetshaver, mens 3 forhold (1 i 2014) er rapportert til politiet (gjennomskytinger som førte til skadde/døde dyr). De sakene som er oppgjort på stedet, omhandler uregelmessigheter med kontrollkort og våpenkort", påpeker oppsynsleder Terje Borgos i rapporten.

Last ned oppsynsrapporten (pdf).

Se også: Felling fordelt på rettighetshavere

Se også: Resultatet av årets strukturtelling (21. sept. 2015)

 

hognareinen.no - Arne Nyaas