Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Historisk fjellrev-yngling i Forollhogna

Arne Nyaas

Dette er et historisk bilde. For første gang på nesten 50 år er det i sommer registrert yngling av fjellrev i Forollhogna-området. Her "Mor" sammen med en av sju valper. Foto: Avlsprogrammet NINA (Copyright).

Dette er et historisk bilde. For første gang på nesten 50 år er det i sommer registrert yngling av fjellrev i Forollhogna-området. Her "Mor" sammen med en av sju valper. Foto: Avlsprogrammet NINA (Copyright).

For første gang i nyere tid er det registrert yngling av vill fjellrev i Forollhogna-området. Kullet er på sju valper. I området er det utplassert to fôringsautomater. Dette har gitt resultater. Ynglingen fant sted i et gammelt fjellrevhi. Dette bekrefter Erik M. Ydse i Statens naturoppsyn (SNO).

Kongen i statsråd vedtok i januar i år at fjellreven skal ha økt beskyttelse som prioritert art. Vedtaket vil bidra til en fortsatt positiv utvikling for de norske bestandene. Ynglingen i Forollhogna kommer i tillegg til de 34 ynglingene i sommer med minimum 164 valper i følgende områder: Finse, Snøhetta, Kjølifjellet/Sylane, Blåfjellet og Hestfjellet i Lierne, Børgefjell, Junkeren (Rana), Saltfjellet og Målselv i Indre Troms.

- Fjellrev-valpene kom ut av hiet i midten av juli. Det viser bildene, opplyser Ydse som ikke legger skjul på at dette er en stor begivenhet både for Avlsprogrammet (NINA), interregprosjektet Felles Fjellrev, fjelloppsynet og SNO som har ansvar for å følge opp fôringsautomatene og ellers bistå med annet feltarbeid i forbindelse med fjellrevprosjektet.

- Etableringen i Forollhogna viser at fjellrev begynner å vandre ut fra de store fjellområdene, for å etablere seg i nye områder.  Beskjeden om yngling i Forollhogna er rett og slett fantastisk. Ei utrolig hyggelig melding å få, forsikrer Nina E. Eide i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Hun står som kontaktperson for overvåkingen av den norske fjellrevbestanden.

Fôrautomatene i fjellområdene mellom kjernebestandene Dovrefjell og Sylane/Helags er satt ut av interregprosjektet Felles Fjellrev.

 

Yngling i Buhogna i 1949

I boka "Opplev Forollhogna", utgitt av Forollhogna villreinutvalg i 2006, opplyser Jon J. Meli at det ble født et stort fjellrevkull i Buhogna øst for Forollsjøen i "det store musåret 1967/68". Det var også yngling i det samme området i 1949, men ikke i det store lemenåret 1963/64. Lenger tilbake i tid var fjellreven derimot en vanlig art i  hele Forollhogna-området, og særlig i Vingelen og Dalsbygda.

"I flere bygder rundt Forollhogna var det tradisjon å drive fangst og jakte på fjellreven. Mest ble det jakta fra Budalen, Vingelen og Dalsbygda, og så lenge fjellreven yngla år om anna, ble det tatt mange rever. Rundt 1880 ble fjellreven rekna inn i gruppa "premieverdige" rovdyr og følgelig utbetalt skuddpremie på. Dette, sammen med gode skinnpriser, gjorde den ettertrakta som fangst- og jaktobjekt, og fjellrevgruppene - som var sterkt knytta til hilokalitetene  sine, vart snart utryddingstrua. Og hvis jaktpresset ble opprettholdt under ustabile smågnagersvigninger, kom fjellrevbestanden på et lågmål og allerede i 1930 vart det innført totalfredning på den", skriver Jon J. Meli.

Dette bildet viser 7 valper pluss tispa (til venstre). Foto: Avlsprogrammet NINA (Copyright)

Dette bildet viser 7 valper pluss tispa (til venstre). Foto: Avlsprogrammet NINA (Copyright)

Les mer:

 

hognareinen.no - Arne Nyaas