Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Ikke rypejakt i Dalsbygda i høst

Arne Nyaas

Jegere som er tildelt jakt på kortfeltene, og jegere som leier på åremål, får alle tilbud om å trene hundene sine i tildelt periode i høst. Men ordinær rypejakt blir det ikke i Dalsbygda i høst. Arkivfoto: A. Nyaas

Jegere som er tildelt jakt på kortfeltene, og jegere som leier på åremål, får alle tilbud om å trene hundene sine i tildelt periode i høst. Men ordinær rypejakt blir det ikke i Dalsbygda i høst. Arkivfoto: A. Nyaas

Etter styremøtet i går kveld har Dalsbygda Jaktlag lagt ut følgende beskjed på sin nettside:

"Høstens rypetakseringer viser at vi i Dalsbygda har en kyllingproduksjon på bare 1,9 kyllinger i gjenomsnitt pr. voksenpar i 2015. Dette er den laveste kyllingproduksjonen som er registrert siden vi startet med rypetakseringer i 1992. Situasjonen er den samme også for orrfugl og storfugl. Stamfuglbestanden (antallet voksenfugl) er relativt stabil takket være god forvaltning i tidligere år, men men den ekstremt kalde og våte våren/sommeren har vært katastrofal for kyllingenes overlevelse.

Styret i Dalsbygda Jaktlag besluttet med dette utgangspunktet i sitt styremøte 17/8 å frede all hønsefugl i Dalsbygda høsten 2015. Dette innebærer at det i år ikke vil bli jakt på rype, orrfugl eller storfugl i våre områder.

Jegere som er tildelt jakt, og de som leier jaktfelter på åremål blir tilbudt å kunne trene sine hunder i den tildelte jaktperioden. Rypejakt er for de fleste langt mer enn å fylle sekken med fjellets delikatesse, så vi håper flest mulig finner glede i å komme seg ut på fjellet sammen med hunden og gode venner selv om børsa i år må bli stående i skapet.

Samtligere jegere vil bli tilskrevet, rypetakseringen blir i sin helhet lagt ut på våre websider innen kort tid".



Les mer: http://www.dalsbygdajaktlag.no/news/dalsbygda-jaktlag-freder-rypa-i-host/

Se også: Arbeidets Rett, Østlendingen

hognareinen.no - Arne Nyaas