Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Jaktstart på 700 dyr i Forollhogna

Arne Nyaas

I morgen er det på´n igjen for villreinjegerne. Årets kvote i Forollhogna er 700 dyr med følgende fordeling: 40 prosent kalv, 30 prosent simle, 20 prosent liten bukk og 10 prosent stor bukk. Arkivfoto: A. Nyaas

I morgen er det på´n igjen for villreinjegerne. Årets kvote i Forollhogna er 700 dyr med følgende fordeling: 40 prosent kalv, 30 prosent simle, 20 prosent liten bukk og 10 prosent stor bukk. Arkivfoto: A. Nyaas

Årets jaktkvote i Forollhogna er 700 dyr. Mange jegere drar til fjells dagen før jaktstart. I løpet av dagen kommer mange til å ringe Villreintelefonen - 82 08 20 90 - for å høre siste nytt om hvor dyrene står i terrenget.

I Forollhogna er det tradisjon å legge forholdene best mulig til rette for jegerne, med et bredt spekter av overgangsavtaler. Målet er størst mulig felling, og et realistisk mål er å passere 90 prosent i antall skutte dyr. Villreinutvalget har utarbeidet en samlet oversikt som viser inngåtte overgangsavtaler. Denne kan du laste ned her (pdf-fil).

Storbukkavtale
Gjensidig overgangsavtale på storbukk i dagene 22. 23. og 24. august mellom følgende vald: Alle fjellstyrene på Trøndelagsiden, Hauasetra, Rommundhaugen, P.A. Bakken, Tågå, Nøkksjøen, Nyådalen, Krigsvoll-Bakken, og Dalsbygda/Såttåhaugen. Avtalen gjelder inntil videre.

Fellesjakt
Fri jakt på tirsdager, onsdager og torsdager fra og med 25. august til og med 17. september.
Gjensidig avtale for alle jaktfelt med unntak av FO 1, Soknedal fjellstyre, Vingelen Utmarkslag og Magnildsjøan setersameie. Fri adgang for jegere fra de jaktfelt som er med på avtalen. Evalueres etter jakta. For disse dager gjelder ikke kvotebegrensninger i andre avtaler.

Undertegnede benytter anledningen til å ønske alle involverte, både jegere og oppsynspersonell,  lykke til med jakta! Og husk, Villreintelefonen er meget nyttig for deg som jeger. Telefonen skal være oppdatert hver kveld klokka 19.00, ring: 82 08 20 90

 

hognareinen.no - Arne Nyaas