Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Markerer 60 og 50 år

Arne Nyaas

Grunneierne i Forollhogna har samarbeidet i 50 år i forvaltningen av villreinstammen (forvaltningen slik vi kjenner den i dag). Målet i inneværende bestandsplanperiode er 2000 vinterdyr. Foto: Arne Nyaas

Grunneierne i Forollhogna har samarbeidet i 50 år i forvaltningen av villreinstammen (forvaltningen slik vi kjenner den i dag). Målet i inneværende bestandsplanperiode er 2000 vinterdyr. Foto: Arne Nyaas

I 2016 er det 60 år siden Forollhogna villreinområde ble etablert gjennom vedtak i Viltstyret i Landbruksdepartementet. Kvoten i 1956 var på 23 dyr. Men, i år er det 50 år siden Budal fjellstyre, Singsås fjellstyre, Soknedal fjellstyre, Ålen fjellstyre, Dalsbygda jaktlag/jaktsameie og Kvikne fjellstyre møttes på Støren for å diskutere villreinforvaltningen i Forollhogna-området. Dette ble begynnelsen på grunneiersamarbeidet innen villreinforvaltningen slik vi kjenner det i dag, administrert via villreinutvalget/arbeidsutvalget. Lørdag 14. november markeres 50- og 60-årsjubileet med festmiddag på Løvåsen (det tidligere HV-senteret) i Haltdalen.

 

Praktbok til jubileumspris

I 2006 utga Villreinutvalget i Forollhogna boka "Opplev Forollhogna" (Snøhetta Forlag). "Opplev Forollhogna" er på 440 sider og regnes som den "offisielle" boka om Forollhogna villreinområde, samt nasjonalparken og de øvrige verneområdene. Men denne boka inneholder så mye, mye mer. Her beskrives naturgrunnlaget, faunaen og ikke minst tradisjonsbruken gjennom århundrer.  Denne boka kan du nå få kjøpe til "jubileumspris" 200 kroner, mens ordinær pris er 450 kroner.

  - Dette er et meget godt tilbud som vi håper mange vil benytte. Det er bare å stikke innom kontoret til Ålen og Haltdalen fjellstyrer, eller bestille via epost  Husk å oppgi navn og adresse, er henstillingen fra utvalgsleder Hallvard Urset.

 

Ny vri på jubileumsberetning

I 1980 passerte Forollhogna de første 25 årene etter jaktåpningen i 1955.  Ivar Bjørn Hjelmeland, som da var student ved Norges Landbrukshøgskole, engasjert til å skrive beretningen (Forollhogna villreinområde gjennom 25 år).  

Ved 50-årsjubileet i år har villreinutvalget/arbeidsutvalget valgt en annen løsning.  Utvalgsleder Hallvard Urset forklarer:

- I boka "Opplev Forollhogna" er det 94 sider som samlet gir en meget god beskrivelse av aktiviteten til villreinutvalget/arbeidsutvalget fra starten i 1965 til bokutgivelsen i 2006. Disse sidene kan alle lese/studere via nettsida vår. I tillegg har vi lagt ut 23 "nyskrevne" sider om aktiviteten i 10-årsperioden 2005 til 2015. Samlet utgjør disse sidene ei meget fyldig 50-årsberetning. I tillegg til å lese på nettet, kan den som ønsker det, skrive ut aktuelle sider via egen printer. Vi håper at dette er ei tilfredsstillende løsning.

Ta en titt på 50-årsberetningen, se her: http://www.hognareinen.no/historikk/

 

hognareinen.no - Arne Nyaas