Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Nå jaktes det nord for fylkesgrensa

Arne Nyaas

Vinden har snudd og villreinhopene i Forollhogna befinner seg nå nord for fylkesgrensa. Dyrene startet trekket i helga. Kart: Finn.no

Vinden har snudd og villreinhopene i Forollhogna befinner seg nå nord for fylkesgrensa. Dyrene startet trekket i helga. Kart: Finn.no

Årets jaktkvote i Forollhogna er på 700 dyr. Så langt er det jegerne på Kvikne (Tynset) som har kommet best i gang. Dette bekrefter fjelloppsyn Ingebrigt Storli. I forrige uke koordinerte han jaktoppsynet i Forollhogna. - Jakta så langt har vært vanskelig, men jegerne har vært flinke. Det har vært få skadeskytinger, opplyser Storli.

Det foreligger ennå ingen nøyaktig oversikt over hvor mange dyr som er felt av kvoten på 700. I tillegg til Fo1 (Tynset) hvor kvoten er på 160 dyr, har det også vært flere fellinger i Vingelen og på Magnillsjøan. Problemet her var at dyrene trakk ned i skogen. Lenger øst, i Dalsbygda, har årets jaktstart vært heller skral, med bare noen få fellinger (bukker). 

- På Fo1 har fellinga så langt vært bra. Problemet i helga var at dyrene klumpet seg sammen oppe på Sverjesjøhøa. I denne flokken var det i hvert fall 1000 dyr. Da denne hopen startet nordover, gikk det svært fort. Disse dyrene står nå nord for Sandfjellet. I tillegg trakk det cirka 400 dyr fra Sætertangen om Grøntjønnan og nordover mot Ensjøen.  Disse dyrene står nå trolig mellom Endalen og Synnerdalen, er tipset fra Storli. 

Har endret adferden

- Villreinen i Forollhogna har utvilsomt blitt mer sky med årene. Det er større fart på flokkene nå enn tidligere, og dette gjør det vanskeligere å være jeger. I tillegg har klimaet endret seg. Vi har fått mer brems, både svelgbrems og hudbrems. Personlig er jeg bekymret for kondisjonen til dyrene. I helga hadde jeg god anledning til å studere dyrene i kikkert, og jeg så flere "skrantne" simler. Dette liker jeg dårlig, Det positive i år er at det har vært få observasjoner av fotråte, opplyser Storli som tipper at snittvektene på villreinen går ned i år sammenlignet med tidligere.

Felling så langt

Villreinutvalget jobber nå med en "cirkaoversikt" over hvor mange dyr som er kan være felt etter snart to ukers jakt. Men fellingstallet kan stige raskt, for jegerne nord for fylkesgrensa er kjent for å være effektive.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas