Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Nå kjemper bukkene om simlene

Arne Nyaas

2015 ble et år utenom det vanlige. Brunsten og er som regel i full gang på tampen av jakta. I år har kampene tatt seg opp ei drøy uke etter jaktslutt. Bildet over av to kjempende rivaler ble tatt på Kvikne i går, tirsdag 29. september. Foto: A. Nyaas

2015 ble et år utenom det vanlige. Brunsten og er som regel i full gang på tampen av jakta. I år har kampene tatt seg opp ei drøy uke etter jaktslutt. Bildet over av to kjempende rivaler ble tatt på Kvikne i går, tirsdag 29. september. Foto: A. Nyaas

Er det for få STORE bukker i Forollhogna-stammen, bukker som vet "å sette dagsorden"?  Dette blir ett av temaene når rettighetshaverne møtes for å forberede et nytt driftsår. I løpet av jakta har vi sitert erfarne "hognakjennere" som har påpekt at villreinen i området har endret adferdsmønster. I høst trakk dyrene langt og i tette hoper. Dette gjorde det langt vanskeligere å være jeger. På tampen av jakta burde brunstkampene vært i full gang. Det var de ikke. Først nå, ei drøy uke etter jaktslutt, dundrer det skikkelig i høstfjellet.

I inneværende bestandsplanperiode (2012-2016) er målet å nå en vinterbestand på 2000 dyr.  Mye kan tyde på at målet er nådd. Ei god minimumstelling i vinter gir svaret. Et annet delmål i bestandsplanen er å stanse nedgangen i slaktevektene for på sikt å kunne få en økning i vektene på simle og kalv. Det er et mål å bidra til at flest mulig innfører oppgjør etter vekt, ved å bruke et progressivt prissystem. Med andre ord at prisene favoriserer uttak av små dyr i hver kategori. I bestandsplanen presiseres det at dette er spesielt viktig for gruppene simle og kalv. Skal dette fungere, må det være pliktig veiing på godkjente veiestasjoner.

Undertegnede tok turen til Kvikne i går sammen med kompis Arne A. Tønset. Vi var heldige. I sørvesthellinga av Hestfjellet oppdaget vi en hop på cirka 300 dyr. Vi  fulgte denne hopen resten av dagen, uten å forstyrre. Opplevelsen var stor. Her er noen av bildene:

Storbukkene var aktive i går. Foto: A. Nyaas

Storbukkene var aktive i går. Foto: A. Nyaas

Plutselig smalt det skikkelig, og bukken til venstre ble etter hvert "skubbet" over kanten. Foto: A. Nyaas

Plutselig smalt det skikkelig, og bukken til venstre ble etter hvert "skubbet" over kanten. Foto: A. Nyaas

En sliten "kriger" med sterkt redusert gevir. Foto: A. Nyaas

En sliten "kriger" med sterkt redusert gevir. Foto: A. Nyaas

Høstværet i går var praktfullt, og motivene var mange. Foto: A. Nyaas

Høstværet i går var praktfullt, og motivene var mange. Foto: A. Nyaas

 

Lyst til å se flere bilder? Ta en titt på privat nettside.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas