Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

NRK vinkler på Berit Broen

Arne Nyaas

Foto fra NRK-serien "Villmarkas voktere", her Berit Broen som sjekker stedet hvor oldefaren Ellev Broen blant annet gjemte en gammel kaffekjel. Foto: NRK

Foto fra NRK-serien "Villmarkas voktere", her Berit Broen som sjekker stedet hvor oldefaren Ellev Broen blant annet gjemte en gammel kaffekjel. Foto: NRK

Det første av åtte NRK-program i serien "Villmarkas  voktere" er vist på TV. I serien følger vi ansatte i  Statens naturoppsyn (SNO), blant disse Berit Broen og Erik M. Ydse, som begge jobber i Forollhogna. Det første programmet ble vist tirsdag 29. desember på NRK1. Følg med på tirsdager, rett etter Dagsrevyen, fram til 16. februar.

NRK har nå gjort Berit Broen til "TV-kjendis", se her.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas