Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Snøen i juni tok knekken på rypekyllingene

Arne Nyaas

Hummelfjellet på kveldstid 25. juni 2015. Nysnø nesten ned i skogbandet. Foto: A. Nyaas

Hummelfjellet på kveldstid 25. juni 2015. Nysnø nesten ned i skogbandet. Foto: A. Nyaas

Juni måned ble for tøff for lirypekyllingene. Tilbakemeldingene  etter produksjonstellinga nå i august er nedslående: - Særdeles ille. I Mastukåsa og Åslia har vi et snitt på 2,1 kyllinger per voksenpar. I tillegg er antall voksenfugler redusert med nesten 40 prosent sammenlignet med tilsvarende telling i fjor. I år er det ikke grunnlag for jakt, understreker feltleier i Åslia, Gudmund Semb jr.

Dette står i skarp kontrast til situasjonen i mai. Stamfuglbestanden på jaktterrenget i Dalsbygda var da meget god. Årlig telles linje 4 i Kjurrudalen (3472 meter). Under perfekte forhold den 9. mai registrerte Stig Ole Henningsmo og Geir Østgårdsgjelten 17 oppflukter med 30 ryper fordelt på 13 par og 4 enkeltfugler. Vi må tilbake til 2006 for å finne et bedre resultat (32 ryper).

Men så kom juni....

Men så kom juni med nordavind, snø og temperaturer ned mot null. I følge Meteorologisk Institutt lå månedstemperaturen for hele landet 1,7 grader under normalen, og relativt kaldest og våtest var det i Trøndelag. Under slike forhold ble det for tøft for lirypekyllingene. De fleste bukket under på grunn av matmangel (insekter) og kulde. Det mange fryktet på forsommeren viser seg å stemme.

- Situasjonen nå er særdeles ille. Det er overhodet ikke grunnlag for jakt i høst. Kullene som vi fant, var alle omlegginger, det største på seks kyllinger. Vi har jaktet i Åslia i nesten 60 år, og vi vet at situasjonen endrer seg fra år til år. Likevel ble overgangen fra det relativt gode produksjonsåret i fjor litt for brå. I tillegg til at det gikk skeis med produksjonen, tyder mye på at predatorer som kråke, rev og rovfugler har gjort store innhogg i bestanden av voksenfugler. I høst må vi ta vare på de rypene som er igjen i fjellet, understreker Gudmund Semb jr.

Styret i Dalsbygda Jaktlag behandler årets telleresultat i møte den 17. august.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas