Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Sør for Ya nå, men snart snur vinden på nord

Arne Nyaas

Årets jaktstart har vært usedvanlig varm, men om noen dager snur vinden på nord. Foto/sammenstilling: A. Nyaas

Årets jaktstart har vært usedvanlig varm, men om noen dager snur vinden på nord. Foto/sammenstilling: A. Nyaas

Årets jaktstart i villreinfjellet har vært usedvanlig varm. Det har ikke vært enkelt å være villreinjeger. Dyrene har for det meste stått på Kvikne-grunn nord for Ya, men natt til i går bar det sørover med hopene. Nå foregår jakta i Vingelen og på Magnillsjøan. Men, mange dyr står i bjørkeskogen.

Oppsynsleder Terje Borgos opplyser at jakta har gått greit, til tross for finværet. - Problemet er at en god del av dyrene har trekt ned i bjørkeskogen. Jegere som likevel forsøker seg, må være ytterst forsiktige, understreker oppsynslederen.

Borgos kan for øvrig opplyse at det felles dyr også i nordøst, i området ved Bergehøgda rett sør for Øyungen. - Fredag tok tamreinnæringa ut 13 dyr i dette området, og lørdag tre dyr til. I tillegg jaktes det på åtte andre tamrein i det samme området. I tillegg har det dukket opp sju nye dyr. Den siste overgangen av tamrein skyldes utbedringsarbeider som Jernbaneverket gjør på to underganger mellom Glåmos og Harborg. Fredag 28. er det sluttbefaring på sperregjerdet. Da skal alt være i orden igjen, opplyser Borgos.

I år var det kviknedølene som hadde den beste jaktstarten. Fjelloppsyn Ingebrigt Storli opplyser at cirka 40 dyr ble felt på Kvikne-grunn de første jaktdagene. - Jakta så langt  har gått meget greit. Det står igjen en hop på cirka 100 dyr i området ved Hælfjellet. Problemet er at dyrene trekker ned i skogen når de blir jaktet på, opplyser Ingebrigt Storli.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas