Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Trivelig jubileumsfeiring

Arne Nyaas

Jubileumsfesten lørdag var lagt til Løvåsen leir i Haltdalen med festmiddag, taler, bildevisning, dans og hyggelig samvær. Her ønsker Hallvard Urset, leder i villreinutvalget, velkommen til bords.  Foto: A. Nyaas

Jubileumsfesten lørdag var lagt til Løvåsen leir i Haltdalen med festmiddag, taler, bildevisning, dans og hyggelig samvær. Her ønsker Hallvard Urset, leder i villreinutvalget, velkommen til bords.  Foto: A. Nyaas

Neste år er det 60 år siden Forollhogna villreinområde ble reetablert gjennom vedtak i Viltstyret i Landbruksdepartementet. Men, i år er det 50 år siden Budal fjellstyre, Singsås fjellstyre, Soknedal fjellstyre, Ålen fjellstyre, Dalsbygda jaktlag/jaktsameie og Kvikne fjellstyre møttes på Støren for å diskutere villreinforvaltningen i Forollhogna-området. Dette ble begynnelsen på grunneiersamarbeidet innen villreinforvaltningen slik vi kjenner det i dag, administrert via arbeidsutvalget, nå villreinutvalget. Lørdag ble 50- og 60-årsjubileet markert med festmiddag og trivelig samvær på Løvåsen leir, det tidligere HV-senteret i Haltdalen. 

Hallvard Urset ønsket rettighetshavere og gjester velkommen til hyggelig samvær på Løvåsen. Urset som er inne i sitt 20. år som leder i villreinutvalget, benyttet samtidig anledningen til en kort gjennomgang av historikken. Forollhogna har i alle år vært ansett som et foregangsområde innen villreinforvaltningen, og området gjør seg positivt bemerket også i dag. Tiltak for å redusere skadeskytingen til et minimum (les: CD´n "Bedre villreinjakt"), samt skoleopplegget er to konkrete tiltak som har blitt lagt merke til i villrein-Norge de senere årene. Villreinutvalget består fortsatt av tre valgte personer, men siden 2009 har utvalget kjøpt sekretærtjenesten (delstilling) via Ålen og Haltdalen fjellstyrer. Denne jobben skjøtter Terje Borgos på en trygg og god måte.

 

Forollhogna har gått foran

De norske villreinstammene forvaltes i dag i 23 mer eller mindre atskilte forvaltningsenheter i Sør-Norge. I tillegg har Norge artsforvaltningsansvaret på Svalbard, inklusive villreinstammen på øygruppa. Forollhogna  er kjent for å ha en av landets mest produktive villreinstammer. I tillegg har rettighetshaverne i Forollhogna tatt forvaltningsmessige grep som har dannet "skole" i norsk villreinsammenheng, som delt bukkekvote (store og små bukker), taksering av beiter, oppbygging og kursing av oppsynspersonell, årlige bestandstellinger, overgangsavtaler for jegere  og ikke minst, forvaltning via flerårige driftsplaner. 

 

Nasjonalt villreinområde

I 2005 kom "Villrein & Samfunn"-rapporten, "en veiledning til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell". I ettertid er ti av villreinområdene i Sør-Norge utpekt som "nasjonale villreinområder", blant disse Forollhogna. I "ØF-rapport 05/2015: Europeiske villreinregioner, en strategisk satsing på villreinfjellet som ressurs for reiselivet" foreslås det at samtlige nasjonale villreinområder skal inngå i de foreslåtte europeiske villreinregionene, en nordlig og en sørlig region. Går det som foreslått, blir Forollhogna med i den nordlige regionen sammen med Knutshø, Sølnkletten,  Snøhetta, Rondane og Reinheimen/Breheimen (Ottadalsområdet). Last ned: ØF-rapport 05/2015 (pdf).

 

To veteraner banket på glasset

Jon J. Meli (33 års virke som formann/sekretær i årene 1972-2005) og Ola Arne Aune (14 års virke som sekretær i årene 1965-1979) bad begge om ordet under festmiddagen. Jon J. Meli har med interesse - og undring - lest avisinnleggene til Anders Fjellheim i Arbeidets Rett. Det siste leserbrevet stod på trykk  onsdag 4. november i år.

- Samene har aldri hatt tilkjente beiterettigheter i Forollhogna-området. Dette går klart fram av Lappekommisjonen, påpekte Jon J. Meli.

Den neste som bad om ordet, var Ola Arne Aune, i dag bosatt på Oppdal. I 1965 var han hovedfagsstudent og ble engasjert av Arne Belsaas,  som da var viltstellkonsulent for Midt-Norge, til å telle reinen i Forollhogna-området. Den 4. desember samme år ble Aune også valgt som sekretær i arbeidsutvalget, en jobb som han skjøttet på best mulig måte i 14 år.

- Itj alle trudde at dette skull gå bra, men det gjekk, og det tålig bra! konkluderte Aune som roste samarbeidet med  rettighetshaverne i Forollhogna. - Det é dokk som eig reinen, itj staten. Je é imponert over den jobben dokk ha gjort i Forollhogna opp gjennom åra. Villreinen é en viktig ressurs, så lykke te i åra som kjem! var helsinga fra veteranen.

To av veteranene i forvaltningen av villreinstammen i Forollhogna, Jon J. Meli (til venstre) og Ola Arne Aune. Foto: A. Nyaas

To av veteranene i forvaltningen av villreinstammen i Forollhogna, Jon J. Meli (til venstre) og Ola Arne Aune. Foto: A. Nyaas

Terje Borgos (til venstre), sekretær i villreinutvalget, og Hallvard Urset, leder i villreinutvalget, har begge grunn til å være fornøyd med "tingenes tilstand" i eget villreinområde, her sammen med Ola Arne Aune. Hallvard Urset har vært leder i villreinutvalget siden 1995 (20 år). Foto: A. Nyaas

Terje Borgos (til venstre), sekretær i villreinutvalget, og Hallvard Urset, leder i villreinutvalget, har begge grunn til å være fornøyd med "tingenes tilstand" i eget villreinområde, her sammen med Ola Arne Aune. Hallvard Urset har vært leder i villreinutvalget siden 1995 (20 år). Foto: A. Nyaas