Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

750 dyr i fellingskvote til høsten

Arne Nyaas

Vertskap for årsmøtet i år var Soknedal fjellstyre. Oppmøtet i Nordhauka forsamlingshus lørdag var meget godt. Foto: Arne Nyaas

Vertskap for årsmøtet i år var Soknedal fjellstyre. Oppmøtet i Nordhauka forsamlingshus lørdag var meget godt. Foto: Arne Nyaas

Fellingskvoten i år blir på 750 dyr med følgende fordeling: 40 prosent kalv, 30 prosent simle, 25 prosent liten bukk og 5 prosent stor bukk. I høst skal det med andre ord felles færre storbukker, men samtidig gis det anledning til å ta ut returbukker på småbukkortene. Dette ble enstemmig vedtatt på årsmøtet lørdag. Vertskap var Soknedal fjellstyre og stedet var Nordhauka forsamlingshus.

Det er storbukkene som regulerer brunsten. I fjor høst ble det registrert brunstaktivitet til langt ut i november, og dette bekymrer rettighetshaverne i Forollhogna. Med flere "store rugger" i flokkene håper rettighetshaverne at dette på sikt vil gjenopprette "normaltilstanden", med andre ord at storbukkene framskynder brunsten og at parringene skjer tidligere på høsten.

Det var årsmøtet i FO1 (Kvikne Østfjell) som hadde fremmet forslaget om å redusere storbukkandelen fra 10 til 5 prosent, og samtidig øke litjbukkandelen fra 20 til 25 prosent. Dette var det ingen på årsmøtet som sa seg uenig i. Forslaget fra Magnillsjøan, Vingelen og Dalsbygda om å endre kriteriene slik at det kunne tas ut "dårlige" storbukker på småbukkort, resulterte derimot i at årsmøtet tok ei pause mens forslagsstillerne på oppfordring ble bedt om å vurdere på nytt. Resultatet ble at det tidligere kriteriet om inntil tre takker i hver gevirstang, endetakken medregnet, skal stå som før, men med følgende tillegg: "Som småbukk regnes også inntil to takker på den ene stanga og flere takker på den andre stanga". Kravet blir at ved felling av denne typen bukker, skal det tas bilde av hodet/geviret. Det kommer også til å bli presisert at storbukker som har knekt den ene stanga (slik at takkene er borte), ikke kan felles på småbukkortet.

Hallvard Urset gjenvalgt som leder

Hallvard Urset fra Vingelen har vært leder i villreinutvalget siden årsmøtet i 1995, og er den lederen som har sittet desidert lengst. Nå tar han fatt på to nye år med "lederklubba" etter at årsmøtet ga sin enstemmige tilslutning. Øvrige i villreinutvalget er Helge Bjerkset, Singsås, kasserer og Jon Arne Aasen, Haltdalen, styremedlem.

 Siden 1965 har villreinutvalget hatt 7 ledere: Alfred Asklund fra Midtre Gauldal, Jens Sætermo fra Midtre Gauldal, Sven Løvnes fra Os, Jon J. Meli fra Os, Tryggve Svergja fra Tynset, Jon Karstein Skogåstrø fra Holtålen og Hallvard Urset fra Tolga. Den nest, lengst sittende er Jon Karstein Skogåstrø med 10 år.

I tillegg til at Urset ble gjenvalgt som leder, ble følgende valgt: Harald Sørli, Vingelen (vara for Hallvard Urset), Sven J. Storø, revisor (Budal), Terje Tovmo, revisor (Budal) og Vegar Lillebakken, valgkomité (Dalsbygda).

Orienteringer

I årsmøtet ble det orientert om følgende saker: Prosjekt for registrering av endret kalvingstidspunkt (vi kommer tilbake til denne saken senere..), prosjekt for ferdselsregistreringer, sperregjerdet mot tamrein, Forollhogna (bladet), tellende areal (pågående revisjon) og flytellingene i vinter.

Fra venstre: Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Terje Borgos, sekretær, Hallvard Urset, leder, Kåre Merket, møteleder,  Kristin Lund Austvik, årsmøtesekretær og Jon Arne Aasen, styremedlem. Foto: A. Nyaas

Fra venstre: Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Terje Borgos, sekretær, Hallvard Urset, leder, Kåre Merket, møteleder,  Kristin Lund Austvik, årsmøtesekretær og Jon Arne Aasen, styremedlem. Foto: A. Nyaas

Sivert Moen, ordfører i Midtre Gauldal, ønsket årsmøtedeltakerne velkommen til Nordhauka forsamlingshus.  Kartet viser at Midtre Gauldal har betydelige arealer i villreinområdet. Foto: A. Nyaas

Sivert Moen, ordfører i Midtre Gauldal, ønsket årsmøtedeltakerne velkommen til Nordhauka forsamlingshus.  Kartet viser at Midtre Gauldal har betydelige arealer i villreinområdet. Foto: A. Nyaas

 

hognareinen.no - Arne Nyaas