Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

"Batteritur" i dårlig sikt til Hogna-toppen

Arne Nyaas

Lørdag 13. februar ble det satt inn nye batterier i sikringsradiobasen på toppen av Forollhogna. Jobben ble utført av Forollhogna Sikringsradiolag med bistand av oppsynskorpset. Foto: Kjell Idar Moen

Lørdag 13. februar ble det satt inn nye batterier i sikringsradiobasen på toppen av Forollhogna. Jobben ble utført av Forollhogna Sikringsradiolag med bistand av oppsynskorpset. Foto: Kjell Idar Moen

Været var fint, men sikten "så som så" da Forollhogna Sikringsradiolag plasserte nye batterier i anlegget sitt på toppen av Forollhogna. Jobben ble utført lørdag 13. februar. Med på turen var Terje Pedersen og Kjell Idar Moen fra sikringsradiolaget i Budal og Ståle Solem fra oppsynskorpset i Forollhogna. - Nysnø, men sikten gjorde det vanskelig å se om dyr har trekt over på østsida, opplyser Ståle Solem. Her noen flere bilder tatt av Kjell Idar Moen:

DSC00006.JPG
DSC00025.JPG