Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Dødelig sjukdom påvist i Nordfjella

Arne Nyaas

For første gang er den dødelige sjukdommen Chronic Wasting Disease (CWD) påvist på villrein. Illustrasjonsfoto: A. Nyaas

For første gang er den dødelige sjukdommen Chronic Wasting Disease (CWD) påvist på villrein. Illustrasjonsfoto: A. Nyaas

For første gang er den dødelige sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) oppdaget i Europa. I forbindelse med merking av villrein i Nordfjella, ble det registrert ei død simle som seinere fikk sykdommen påvist av Veterinærinstituttet. Dette opplyser Miljødirektoratet på sin nettside.

Hva er CWD? Miljødirektoratet opplyser følgende:

  • CWD hører inn under gruppa prionsykdommer som forekommer hos en rekke dyrearter, blant dem både tamme og ville hjortedyr.
  • Dette er første gang sykdommen påvises i Europa, men den er funnet hos flere arter av hjortedyr i Nord-Amerika og i Korea.
  • CWD har aldri vært påvist i ville bestander av rein.
  • Prionsykdommer rammer sentralnervesystemet, og andre kjente prionsykdommer er skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe. 
  • Det finnes ingen behandling for sykdommen, og den er alltid dødelig.

 

Her kan du lese mer:

Miljødirektoratet (nettside)

Veterinærinstituttet (nettside)

Norsk institutt for naturforskning (nettside)

 

villrein.no - Arne Nyaas