Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

De første kalvene er født

Arne Nyaas

De to første kalvene ble registrert søndag, her en av dem. Foto: Stein Kaasin

De to første kalvene ble registrert søndag, her en av dem. Foto: Stein Kaasin

Kalvinga har startet. De to første kalvene ble registrert søndag. Det er det lokale fjelloppsynet i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO) som gjør jobben i vårfjellet. Den første feltperioden er nå over - og starten på "kalveprosjektet" karakteriseres som vellykket.  - Vi har registrert 3 kalver så langt og ei simle med ei mørkerød blåse, opplyser Kristin Lund Austvik, fjelloppsyn og daglig leder i Kvikne Utmarksråd.

 

Her noen flere bilder fra den første feltperioden. Samtlige bilder er tatt av Stein Kaasin:

Fra venstre: Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd, Berit Broen, SNO, Erik M. Ydse, SNO og Ingebrigt Storli, Kvikne Utmarksråd.

Fra venstre: Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd, Berit Broen, SNO, Erik M. Ydse, SNO og Ingebrigt Storli, Kvikne Utmarksråd.

To kalvetunge simler og ei simle uten kalv.

To kalvetunge simler og ei simle uten kalv.

Rein i godt hold etter en lang vinter.

Rein i godt hold etter en lang vinter.

Det er viktig å skaffe seg god oversikt - og ikke minst, være langt nok unna til ikke å forstyrre. Foto: Kristin Lund Austvik

Det er viktig å skaffe seg god oversikt - og ikke minst, være langt nok unna til ikke å forstyrre. Foto: Kristin Lund Austvik

Mat må til for å holde "maskineriet" i gang. Foto: Stein Kaasin

Mat må til for å holde "maskineriet" i gang. Foto: Stein Kaasin