Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Det er nå du må søke på villreinjakt

Arne Nyaas

Ønsker du å jakte villrein til høsten? Da må du søke nå. Forollhogna villreinutvalg har 20 dyr til disposisjon i høst.  Arkivfoto 2005: Arne Nyaas

Ønsker du å jakte villrein til høsten? Da må du søke nå. Forollhogna villreinutvalg har 20 dyr til disposisjon i høst. Arkivfoto 2005: Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg har i høst 20 dyr til disposisjon. 7 av dyrene går til ungdomsskolene som sokner til Forollhogna-området. 1 stor bukk og 5 småbukker lyses ut på anbud. 7 simler/kalver fordeles etter søknad (faste priser). Villreinutvalget presiserer at opplæringsjakt prioriteres.

Er du interessert? Send søknaden til: post@hognareinen.no. Merk søknaden: Villreinjakt 2016. Søknadsfristen er 1. juni 2016

 

Se også: http://www.hognareinen.no/tilbud/

 

hognareinen.no - Arne Nyaas