Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Det går mot ny flytelling i påskeuka

Arne Nyaas

GPS-loggen fra flytellinga onsdag 9. mars 2016. Kartplott: A. Nyaas

GPS-loggen fra flytellinga onsdag 9. mars 2016. Kartplott: A. Nyaas

Onsdag 9. mars var det flytelling av villrein i Forollhogna. I tellinga ble det fotografert 1054 dyr, som er halvparten av forventet vinterstamme.  I løpet av uka skal det komme en god del snø i fjellet, og det går mot ny flytelling så snart været letner.  Da skal linjesystemet øst-vest/vest-øst flys. Effektiv flytid blir da nærmere sju timer.

I flytellinga  i forrige uke var sporingsforholdene sør for fylkesgrensa utmerket, mens det motsatte var tilfellet på nordsida. Dette skapte problemer for mannskapet i småflyet. Minimumstellinga om vinteren er avgjørende for fastsettingen av jaktkvoten. Kvoten skal vedtas på årsmøtet lørdag 23. april i Soknedal. Kvoten i fjor var på 700 dyr.

På bakgrunn av det svake telleresultatet i forrige uke har undertegnede, som også har ansvaret for tilsvarende telling i Rendalen, fremmet et forslag til endring i telleopplegget i Forollhogna. Villreinutvalget behandler forslaget i utvalgsmøtet torsdag 17. mars. Dersom utvalget sier seg enig, blir det opp til årsmøtet å bestemme.

Bildet er fra onsdag i forrige uke, og viser en bukkehop sør for fylkesgrensa. Her var sporingsforholdene gode. Foto: A. Nyaas

Bildet er fra onsdag i forrige uke, og viser en bukkehop sør for fylkesgrensa. Her var sporingsforholdene gode. Foto: A. Nyaas

Nord for fylkesgrensa, som her ved setervollene i Nyådalen mellom Tågåfjellet og Styggfjellet i Midtre Gauldal, var det meget vanskelige sporingsforhold med vindblåste rabber og hardpakkede snøfonner. Når telleforholdene er sånn, er det fort gjort å fly over hoper som ligger i ro. Foto: A. Nyaas

Nord for fylkesgrensa, som her ved setervollene i Nyådalen mellom Tågåfjellet og Styggfjellet i Midtre Gauldal, var det meget vanskelige sporingsforhold med vindblåste rabber og hardpakkede snøfonner. Når telleforholdene er sånn, er det fort gjort å fly over hoper som ligger i ro. Foto: A. Nyaas

Sør for fylkesgrensa, som her på Åslifjellet i Dalsbygda, var det snø nok og meget gunstige sporingsforhold (lett å oppdage sporslepene fra småflyet). Foto: A. Nyaas

Sør for fylkesgrensa, som her på Åslifjellet i Dalsbygda, var det snø nok og meget gunstige sporingsforhold (lett å oppdage sporslepene fra småflyet). Foto: A. Nyaas