Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Fant 1500 fostringsdyr i siste telling

Arne Nyaas

Utsnitt av en av to fostringsflokker fotografert på Nordre Bratthøa tirsd. 12. april 2016. Foto: A. Nyaas

Utsnitt av en av to fostringsflokker fotografert på Nordre Bratthøa tirsd. 12. april 2016. Foto: A. Nyaas

Tirsdag 12. april 2016 ble det gjennomført ei ny telling i Forollhogna. I området fra Nordre Bratthøa i Os/Tolga og vestover mot Grøntjønnan i Tynset ble det fotografert fire fostringsflokker på til sammen 1500 dyr. Årets telling er nå avsluttet - og det er opp til årsmøtet i Soknedal lørdag 23. april å bestemme årets jaktkvote.

 

Last ned rapporten etter gårsdagens telling (pdf)

 

hognareinen.no - Arne Nyaas