Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Nå jobbes det for fullt med "Forollhogna 2016"

Arne Nyaas

Målet er klart: Tidsskriftet "Forollhogna" skal selge så godt i 2016 at utgiverne som er villreinutvalget, villreinnemnda og nasjonalparkstyret, gir grønt lys for årlige utgivelser. Foto: A. Nyaas

Målet er klart: Tidsskriftet "Forollhogna" skal selge så godt i 2016 at utgiverne som er villreinutvalget, villreinnemnda og nasjonalparkstyret, gir grønt lys for årlige utgivelser. Foto: A. Nyaas

Initiativtagerne har som mål å skape et godt - og varig -  "lokalblad" med fotfeste i fjellbygdene rundt Hogna-toppen, med årlige utgivelser fra og med i år.  - Potensialet er stort, så dette skal gå bra, mener villreinutvalget, villreinnemnda og nasjonalparkstyret. I redaksjonsmøtet på Røros i går ble kursen satt og viktige vedtak fattet. 

- Forollhognaområdet er delt med fire kommuner nord for fylkesgrensa og tre sør for fylkesgrensa. Området har gjennom generasjoner vært viktig for jakt, fangst og fiske, og som beiteområde for bufe i seterdalene. Vi har mye felles og nå ønsker vi å forsterke fellesskapet med årlige utgivelser av bladet "Forollhogna", påpekte Hallvard Urset, leder i villreinutvalget, etter utvalgsmøtet i Ålen i forrige uke. I redaksjonsmøtet på Røros i går var det full enighet om denne målsettingen, og fra nå av skal det jobbes målrettet. Planen er at "Forollhogna 2016" sendes til trykk i månedsskiftet juni/juli slik at magasinet kan være i salg fra midten av juli. Utsalgsprisen i butikk blir 100 kroner.

84 sider - alle i farger

"Forollhogna 2016" blir på totalt 84 sider, alle i farger. - Det skal lønne seg å annonsere i bladet, og annonsene skal være rimelige.  Nå håper vi at flere bestiller annonseplass. Det vil være av avgjørende betydning for bladets framtid, påpeker Urset, som legger til:

- Målet er at salget sammen med annonsene skal dekke kostnadene ved å utgi bladet. Da må minimum 1000 eksemplarer selges, og det SKAL vi greie i år! Forollhogna-området fortjener et blad som dette. Inntil 15 sider blir villreinrelatert, de øvrige 65 innholdssidene får stor variasjon i tema, alt fra fugleliv og hestdrift til kulturminner, ferdselsveger og slåttehistorier. Det jobbes også med et portrettintervju - og vi  setter av plass nok slik at Jon Østeng Hov får presentert sine beste blinkskudd fra Forollhogna-området. Dette skal bli et blad som folket liker, og som de ser fram til å kjøpe også i årene som kommer, ivrer Hallvard Urset.

Blir du blant bidragsyterne i 2016-utgaven?

 Alle som ønsker å bidra med gode artikler og historier med tilknytning til Forollhogna-området, gjerne også bilder, gjør lurt i å ta kontakt med redaktør Arne Nyaas, i første omgang helst via epost: arnny@online.no

NB: Du blir ikke "rik" av å bidra med tekst/bilder i "Forollhogna", men alle som har artikler eller bilder på trykk, vil som takk få tilsendt magasinet og ei gave i posten - rett etter utgivelse. Tar du utfordringen? Vi håper det!

 

Sjekk annonsepriser og format, last ned her (pdf)

Forollhogna2016Annonsorer.jpg
Redaksjonskomitéen møttes på Røros i går - og alle ivrer for at utgivelsen av "Forollhogna" blir årlig f.o.m. i år. Fra venstre og rundt bordet: Hallvard Urset, leder i villreinutvalget, Terje Borgos, sekretær i villreinutvalget, Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter, Anita Krigsvoll, vara i villreinutvalget og fast medlem av redaksjonskomitéen og Per Ousten, leder i villreinnemnda. Foto: A. Nyaas

Redaksjonskomitéen møttes på Røros i går - og alle ivrer for at utgivelsen av "Forollhogna" blir årlig f.o.m. i år. Fra venstre og rundt bordet: Hallvard Urset, leder i villreinutvalget, Terje Borgos, sekretær i villreinutvalget, Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter, Anita Krigsvoll, vara i villreinutvalget og fast medlem av redaksjonskomitéen og Per Ousten, leder i villreinnemnda. Foto: A. Nyaas