Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

"Forollhogna 2016" sendt til trykk

Arne Nyaas

Foto fra artikkelen "Mimretur på kjente trakter", skrevet av Per Gunnar Voll. Bjørndalsbu i bakgrunnen. "Det var denne tjønna som var full av beitende rein en måneskinnsnatt" opplyser forfatteren. Foto: Per Gunnar Voll

Foto fra artikkelen "Mimretur på kjente trakter", skrevet av Per Gunnar Voll. Bjørndalsbu i bakgrunnen. "Det var denne tjønna som var full av beitende rein en måneskinnsnatt" opplyser forfatteren. Foto: Per Gunnar Voll

- Tidligere «Hognareinen» har nå skiftet navn til «Forollhogna». Endringen skjedde etter mange oppfordringer fra leserne våre. Målet er å få gitt ut et allsidig blad som viser mangfoldet og aktiviteten i området vårt. Et blad hvert år.

Dette skriver utvalgsleder Hallvard Urset i sin lederartikkel i «Forollhogna 2016». Bladet er nå sendt til trykk, og opplaget er på 1500 eksemplarer. Målsettingen har blant annet vært å få bladet i butikkhyllene til fellesferien starter. Det går nå i orden. I tillegg har rettighetshaverne i Forollhogna bestemt at bladet skal distribueres sammen med villreinjaktkortene (årets kvote er på 750 dyr).

 

Innholdsrikt
«Forollhogna 2016» er på totalt 84 sider. Bladprosjektet er et samarbeid mellom villreinutvalget, villreinnemnda og nasjonalparkstyret. I tillegg til lokalbefolkningen og grunneiere/rettighetshavere i bygdene som omkranser Forollhogna-området, er målgruppen for magasinet også jegere, fiskere, turgåere, turister og hytteeiere.
«Forollhogna 2016» er et lettlest blad, med mange interessante artikler og mange bilder. Et tyvetalls personer ble spurt om å bidra og nesten alle «kastet seg rundt». I tillegg har «Forollhogna 2016» mye egenprodusert stoff. Innholdslista viser stor variasjon og teller i alt 38 artikler.

 

Noen få «smakebiter»:

 • Vi får være med fjelloppsyn Ingebrigt Storli på en arbeidsdag i vårfjellet. Reportasjen har mange bilder av både villrein, ryper og nye buer i området.
 • Per Gunnar Voll (forfatter av boka «Buene i Budalsfjella») tar leserne med på en «Mimretur på kjente trakter».
 • Harald Forodden har ryddet i papirene etter faren, Hans. H. Forodden. Der fant han ei notatbok med småstykker og tanker skrevet ned under krigen. - «Fjellets fred i ufredstid» er ei naturskildring med overtoner av nasjonalfølelse og undertoner fra krigens moll. Skrivemåten er en sjarmerende blanding av dialekt og nynorsk. Jeg har derfor valgt å gjengi dette nøyaktig slik det er skrevet. Med de feil dette måtte medføre, presiserer sønnen Harald.
 • Per M. Langøien skriver om vegetasjon og flora i Forollhogna-området.
 • Tor Magnus Hansen skriver om fjellet, fuglene og en truet framtid.
 • Artikkelen om «Gammebyggeren Ingvald» forteller historien om gammeprosjektet på Kvikne, og har mange bilder fra det store arbeidet som ble utført på dugnad ved Svartsjøen på Kvikne i fjor sommer.
 • Den 17. mai i år avduket ordfører Sivert Moen et 3,5 meter høgt bygdesymbol i form av et gigantisk eksemplar av den tradisjonsrike og velkjente Budalstolen sentralt plassert på tomta til S-laget i bygdesenteret Enodd. Ingebrigt Dragset var tilstede ved denne begivenheten.
 • Jon J. Meli bidrar med en interessant artikkel om reinsjakt under krigen, basert på et intervju som han hadde med budalingen Per Voll i 2001. Per var da 94 år gammel.
 • Kåre Merket forteller historien om «Stenhula ved Kameldyrtjønna».
 • Per Hvamstad har lett i gamle arkiver. Dette har resultert i to interessante artikler, den ene om kapellet på Vollan, den andre om samen John Thommasen. Sistnevnte artikkel er basert på ei reiseskildring i Fjeld-Ljom i mars 1892 (slakting ved Magnillsjøan).
 • Når kalver reinen i Forollhogna? Det første prosjektåret er omme. Her får du vite resultatet, så langt.
 • «- Krasen, takk!» og «Seterliv uten ku - utenkelig» er begge hentet fra Arbeidets Rett i 1983, den første fra Tolga, den andre fra Dalsbygda.
 • «Tsjernobyl ble villreinforskerens bane» markerer at det er 30 år siden eksplosjonen. I mai 1986, ei uke etter katastrofen i Ukraina, var forsker Terje Skogland på jobb i Forollhogna sammen med fjelloppsynsmann Kåre Guldvik. Undertegnede var med som journalist.
 • Og sist, men ikke minst: Jon Østeng Hov bidrar med unike bilder og en tankevekkende tekst, basert på opplevelser i Forollhogna-området, hele fire sider. Redaksjonen er Jon en stor takk skyldig. Eksempelvis er dette teksten til et knallfint bilde av blåstrupen: «Skal du ha skikkelig glede av turen gjennom Forollhogna, må du sjå og lytte. Det dummeste du kan finne på om du er der en vårdag, er å ha det travelt. Sett deg ned og annam fuglesangen. La blåstrupesangen gå inn i deg, for fjellet er ikke bare fjellet, det er lyder, lokter og syn også. For klarer du å motta alt dette, har du gitt hjartet ditt en bit av fjellsjela».

 

2016-06-18_11-41-57.jpg
2016-06-18_11-46-25.jpg

Her kan du få kjøpe bladet:

Vi kommer tilbake med en oversikt over utsalgssteder i kommunene Tynset, Tolga, Os, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal og Rennebu (oppdateres før bladet kommer i handelen). Men, du kan allerede nå bestille bladet via epost og få "Forollhogna 2016" sendt rett hjem i postkassa. Utsalgsprisen er 100 kroner. I tillegg kommer porto. Husk å oppgi korrekt navn og adresse, og merk eposten med "Forollhogna 2016". Send epost til: post@hognareinen.no

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas