Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Fyldig oppsynsrapport klar

Arne Nyaas

598 dyr av kvoten på 750 ble felt i høst. Nå foreligger oppsynsrapporten etter årets jakt. Foto 2016: Arne Nyaas

598 dyr av kvoten på 750 ble felt i høst. Nå foreligger oppsynsrapporten etter årets jakt. Foto 2016: Arne Nyaas

Forollhogna er kjent for god jaktutøvelse under villreinjakta. Det ble tilfellet også i høst. Av kvoten på 750 dyr ble 598 dyr felt. Dette ga en fellingsprosent på 79,7.  I høst ble det registrert åtte skadeskutte dyr. Fem av disse (to kalver og tre simler) ble avlivet og tatt på kort, mens en kalv, ei simle og en bukk ble kassert. Dette resulterte i en skadeskytingsprosent på 1,4.

Oppsynsleder Terje Borgos har som vanlig levert en meget fyldig oppsynsrapport etter endt jakt. Her gis det opplysninger om generelle forhold, årets jakt beskrives i detalj - og tabellen som viser samtlige rettighetshavere, forteller med all tydelighet at Kvikne og Vingelen hadde det største jaktmessige trykket. Kvikne hadde i år en kvote på 183 dyr. Oversikten viser 213 fellinger på området. Tilsvarende hadde Vingelen en kvote på 79 dyr. Her ble det felt 211 dyr! Naboområdet i øst, Dalsbygda, hadde til sammenligning en kvote på 87 dyr, men østavinden uteble. Bare 29 dyr ble felt i Os kommune.

I høst har skrantesjuken (CWD) preget nyhetsbildet, med to nye tilfeller påvist under jakt i Nordfjella (totalt tre dyr med simla som døde i vinter). - Avtalen med NINA om at det ordinære oppsynet skulle samle prøver i felt i Forolhogna denne høsten, har fungert godt. Det ble levert 102 prøver, mens bestilingen var 100 prøver. Det ble ikke påvist skrantesjuke gjennom disse prøvene, presiserer oppsynsleder Terje Borgos.

 

Viktig i vinter!

- I løpet av kommende vinter skal det arbeides med ny bestandsplan for Forollhogna villreinvald. I dette arbeidet er telling av vinterstammen ei viktig oppgave. For å lykkes med dette må vi i større grad benytte oss av registreringer på bakken før flytelling, slik at en er noenlunde sikker på hvor alle flokker, og hvis mulig enkeltdyr, befinner seg. Dette bør oppsynet ha i bakhodet på sine turer ute i fjellet utover vinteren, er den klare oppfordringen fra oppsynsleder og sekretæren i Forollhogna villreinområde.

Last ned oppsynsrapporten for 2016 (pdf)

 

hognareinen.no - Arne Nyaas