Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Gjorde forsøk på minimumstelling

Arne Nyaas

I bitende kulde mandag 7. november ble det gjort forsøk på minimumstelling i Forollhogna. Telling før jul har aldri tidligere vært prøvd. Her flyr vi over Snuddalen med utsikt nordover. Foto: Arne Nyaas

I bitende kulde mandag 7. november ble det gjort forsøk på minimumstelling i Forollhogna. Telling før jul har aldri tidligere vært prøvd. Her flyr vi over Snuddalen med utsikt nordover. Foto: Arne Nyaas

På grunn av brukbart med snø i fjellet, rapporter om flokker sør for fylkesgrensa og klart og fint vær, ble det gjort forsøk på minimumstelling mandag 7. november.

På denne tida av året går bukkene i det samme området som fostringsdyrene. Derfor bestemte vi oss for å gå opp med småflyet fra Røros Flyklubb. Telling før jul har ikke tidligere vært prøvd i Forollhogna. Hvorfor ikke forsøke?

Resultatet etter opptelling (tre store og åtte mindre flokker) ble 1239 dyr. I rapporten til villreinutvalget og oppsynet påpeker undertegnede følgende:

"Da har vi forsøkt på noe nytt– minimumstelling i november. Sporforholdene var gode med nok snø sør for fylkesgrensa, sikten var meget god og flyforholdene stabile. Men, vi fant bare knappe 60 prosent av forventet vinterbestand. Derfor blir det - også i vinter - trolig flere flyturer før vi er i mål.


På denne tida av året går trolig en god del av dyrene nede i skogsområdene. Ser i ettertid at vi burde ha sjekket dette bedre. Men det er vanskelig både å fotografere og telle dyr som delvis er skjult av vegetasjonen. Nå får vi vente til over nyttår før vi går opp på nytt. Med god hjelp av respektive rettighetshavere i forkant av ny telling bør resultatet bli bra!!


Til opplysning: I den største hopen på 581 var det flere storbukker. De øvrige bukkene gikk stort sett i samme område som fostringsdyrene, men for seg sjøl. Flere har felt geviret, mens andre er i gevirfellinga".

Bildet som ble brukt for å finne antall dyr i "storhopen". Opptellinga viste 581 dyr. Utsnitt av dette bildet, se under. Foto: A. Nyaas

Bildet som ble brukt for å finne antall dyr i "storhopen". Opptellinga viste 581 dyr. Utsnitt av dette bildet, se under. Foto: A. Nyaas

For å finne antall dyr i en flokk benyttes et avansert fotoprogram. Foto: A. Nyaas

For å finne antall dyr i en flokk benyttes et avansert fotoprogram. Foto: A. Nyaas

I denne flokken var det 33 bukker; se utsnitt av det samme bildet under. Foto: A. Nyaas

I denne flokken var det 33 bukker; se utsnitt av det samme bildet under. Foto: A. Nyaas

Foto: A. Nyaas

Foto: A. Nyaas

Rapporten etter endt telling (sendt til Villreinutvalget) kan du laste ned her.

 

Se flere bilder fra flyturen på privat nettside.

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas