Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Godt møte i minus 30

Arne Nyaas

Det var stor oppslutning om rettighetshavermøtet torsdag kveld. Ute var det sprengkaldt med minus 30, inne på Idrettsparken Hotell var stemningen god. Foto: A. Nyaas

Det var stor oppslutning om rettighetshavermøtet torsdag kveld. Ute var det sprengkaldt med minus 30, inne på Idrettsparken Hotell var stemningen god. Foto: A. Nyaas

Rettighetshaverne i Forollhogna viser stor interesse når villreinutvalget innkaller til møte. Sprengkulda til tross, et tredvetalls representanter tok turen til Idrettsparken Hotell på Røros torsdag kveld. Viktige vedtak ble fattet.

Villreinforsker Olav Strand i Norsk institutt for naturforskning (NINA) var invitert til møtet. Nedgang i slaktevektene, uvanlig sen brunstaktivitet i fjor høst - og tanker om et nytt kalveprosjekt med start til våren, var temaer som ble diskutert.

- Noe må gjøres og vi må bestemme opplegget nå. Vi kan ikke vente til årsmøtet, presiserte utvalgsleder Hallvard Urset som er bekymret over utviklingen i villreinstammen, ikke minst sen kalving og vektnedgang. - Vi må gå i dybden og dokumentere hva som er på gang, understreket Urset.

Olav Strand, opprinnelig fra Innset, var sjøl mye ute i Forollhogna-området i fjor høst. - Jeg så få  STORE bukker. Storbukkene er med på å framskynde brunsten. Inntrykket mitt er at grunneierne i Forollhogna de senere årene har hatt fokus på jaktforvaltning, mindre på bestandsforvaltning. Vi må også huske på at den som er født liten, ikke greier å kompensere for dette i løpet av livet. Forskning på tamrein har vist at det er en klar sammenheng her.

Jaktkort pluss "Hognareinen"

 I årene 1985 til 2003 ble bladet "Hognareinen" utgitt 11. ganger. I 2014 ble det gjort et nytt forsøk i samarbeid med nemnd og nasjonalparkstyre. Av opplaget på 1500 ble knappe 700 solgt. Rettighetshaverne ønsker nye utgaver av bladet, men forslaget om at distribusjonen av bladet skal knyttes opp mot jaktkortene, ble nedstemt med 23 mot 17 stemmer i årsmøtet på Kvikne i 2015. 

I møtet på Røros torsdag kveld ble saken tatt opp på nytt, og denne gangen sa samtlige ja til å distribuere "Hognareinen" sammen med jaktkortene. Dermed går det mot en ny produksjon av bladet. Årets utgave skal være klar i siste halvdel av juli. I møtet ble det presisert at "Hognareinen" erstatter "Villreinen".

Se ellers saken om tellende areal.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas