Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Grei start for ny nettside

Arne Nyaas

Foto: A. Nyaas

Foto: A. Nyaas

Publikum har tatt godt imot den nye nettsida til Forollhogna villreinutvalg. "Byttet" skjedde i månedsskiftet juli/august i fjor. Den gamle nettsida var "hjemmesnekret" og lite egnet for andre å administrere/oppdatere. Villreinutvalget var tidlig ute med nettside. Tilbudet ble etablert i 2005.  Med dagens publiseringsløsning (innlogging via brukernavn og passord) skal det meste være ivaretatt, både nyhetenetellingenefellingene og alt det andre. I tillegg har utvalget og undertegnede lagt vekt på å systematisere og arkivere. Dette vil du etter hvert oppdage, og forhåpentligvis sette stor pris på.

Statistikken for august t.o.m. desember i fjor (fem måneder) viser totalt 24 482 sidelastinger, som gir et snitt på 163 sidelastinger per dag. Trafikken var størst i jaktperioden 20. august til 20. september. 75 prosent av brukerne lastet opp nettsida via PC og 25 prosent via mobil.

Villreinutvalget ønsker alle brukere et godt nytt år!

 

hognareinen.no - Arne Nyaas