Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Jegerundersøkelse i Forollhogna

Arne Nyaas

Alle som feller villrein i Forollhogna i høst, må svare på spørsmålene som stilles i "Jegerundersøkelsen" (deles ut sammen med jaktkortene). Ill.foto fra jakta i 2014: Arne Nyaas

Alle som feller villrein i Forollhogna i høst, må svare på spørsmålene som stilles i "Jegerundersøkelsen" (deles ut sammen med jaktkortene). Ill.foto fra jakta i 2014: Arne Nyaas

Overvåkningsmaterialet for Forollhogna viser en betydelig vektnedgang (cirka 20 prosent) for samtlige kjønns- og aldersgrupper av villrein, sammenlignet med tidligere undersøkelser. I høst må alle som feller villrein, svare på spørsmålene som stilles i "Jegerundersøkelsen" (deles ut sammen med jaktkortene).

Terje Borgos, sekretær i villreinutvalget, skriver følgende i eposten som er sendt til rettighetshaverne: "Hei! Vedlagt finner dere et orienterings-/spørreskjema som vi ber om at vedlegges alle jaktkort. Dette er et ledd i vurderingen av "rikets tilstand" og inngår i vurderingen/mulige tiltak for å motvirke nedgangen i slaktevekter og den forskyving av brunst- og kalvetidspunktene som synes å ha skjedd. Skjemaet er utarbeidet av Olav Strand, NINA. Villreinutvalget ber om at skjemaet kopieres opp og vedlegges alle jaktkort slik at alle jegere som feller dyr, får mulighet til å ta bilder og fylle ut spørsmålene som stilles. Det er klart at det blir overlapping mellom denne undersøkelsen og det krav som villreinutvalget har satt (tidligere sendt til rettighetshaverne) for dokumentasjon av alle dyr som felles på kort for liten bukk.  Begge undersøkelser er like viktige og det er klart at utfylling av vedlagte skjema dekker kravet om dokumentasjon av dyr som felles på kort for liten bukk. Det forutsettes derfor av det sendes inn skjema for alle skutte dyr høsten 2016.

For Villreinutvalget
Terje Borgos, sekr."

 

Last ned spørreundersøkelsen i regi av NINA (pdf)

 

hognareinen.no - Arne Nyaas