Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Kalveprosjektet har startet

Arne Nyaas

Foto 2005: Arne Nyaas

Foto 2005: Arne Nyaas

- Ved normal kalving i år faller prosjektet. Ved sen kalving fortsetter prosjektet. Dette understreket villreinforsker Olav Strand i sin redegjørelse for årsmøtet i Soknedal. I går ble de to første kalvene registrert i et heller vinterpreget vårfjell. Det store spørsmålet er: Hvilke følger får den sene brunsten i fjor? Så sent som i midten av november ble det registrert brunstaktivitet i Forollhogna.

Forollhogna ligger på topp i antall kalver per 100 simle/ungdyr. Under kalvetellinga i månedsskiftet juni/juli i fjor ble det registrert 59 kalver per 100 simle/ungdyr (se sammenlignbare tall). Det normale i Forollhogna, gjennom mange år, har vært at cirka 50 prosent av simlene har kalvet den 8. mai. Registreringsprosjeket som oppsynet - i perioder - utfører i vårfjellet nå, kommer til å gi viktige svar. Det er storbukkene som styrer brunsten. Spørsmålet er: Blir dagens bukker store nok? Kjeveundersøkelsen viser at storbukkene i Forollhogna sjelden blir eldre enn sju år. Til det er storbukkene for attraktive for jegerne. Men fra og med i år er storbukkvoten redusert fra 10 til 5 prosent. Dersom registreringsprosjektet viser sen kalving, blir avskytingspolitikken et viktig redskap for rettighetshaverne, som alle ønsker "normaltilstanden" gjeninnført i landets nordligste villreinområde.

Villreinforsker Olav Strand (Norsk institutt for naturforskning) leder kalveregisteringsprosjektet i Forollhogna. Øvrige på bildet er sekretær Terje Borgos og leder Hallvard Urset. Foto: A. Nyaas

Villreinforsker Olav Strand (Norsk institutt for naturforskning) leder kalveregisteringsprosjektet i Forollhogna. Øvrige på bildet er sekretær Terje Borgos og leder Hallvard Urset. Foto: A. Nyaas

 

hognareinen.no - Arne Nyaas