Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Løshunder jaget villreinen

Arne Nyaas

Løshundene var på rømmen i seks dager, og de jaget villrein. Foto: Magnar Lien

Løshundene var på rømmen i seks dager, og de jaget villrein. Foto: Magnar Lien

Onsdag 21. september stakk to jämthunder av under lufting i Budalen.  Hundene jaget villrein og de var på rømmen i hele 6 dager, etter det villreinutvalget kjenner til.  De ble til slutt fanget inn ved Grøntjønnan på Kvikne.


Villreinutvalget har rapporter på at hundene har brukt store deler av villreinfjellet i løpet av disse dagene og de har, som bildene viser, jaget villrein. Bildene er tatt i Vingelen av naturfotograf Magnar Lien.

Villreinutvalget påpeker at det er helt uakseptabelt at løshunder skal jage villreinen, og også andre dyr, helt ukontrollerbart.  Vi er også kjent med at de samme hundene har stukket av ved flere anledninger tidligere. Her må vedkommende hundeeier, og også andre, skjerpe seg og ta tak i sitt hundehold !

Den ene av hundene trakk båndet etter seg. Foto: Magnar Lien

Den ene av hundene trakk båndet etter seg. Foto: Magnar Lien

Nok en villreinflokk på flukt fra hundene. Foto: Magnar Lien

Nok en villreinflokk på flukt fra hundene. Foto: Magnar Lien

Det er helt uakseptabelt at løshunder skal jage villreinen, og andre dyr, helt ukontrollerbart.  Villreinutvalget i Forollhogna er også kjent med at de samme hundene har stukket av ved flere anledninger tidligere. Foto: Magnar Lien   

Det er helt uakseptabelt at løshunder skal jage villreinen, og andre dyr, helt ukontrollerbart.  Villreinutvalget i Forollhogna er også kjent med at de samme hundene har stukket av ved flere anledninger tidligere. Foto: Magnar Lien

 

 

hognareinen.no - Terje Borgos, oppsynsleder