Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

En god del kalver er registrert

Arne Nyaas

Kalveprosjektet går sin gang og oppsynet følger med. Foto: Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Kalveprosjektet går sin gang og oppsynet følger med. Foto: Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Oppsynet har nå vært ute i fjellet i flere omganger for å følge med på årets kalving. - Det har kommet til mange kalver, men ennå er det igjen en del som skal kalve. Forholdene for simlene og kalvene har vært gode, med mye barflekker og tørt vær, melder Kristin Lund Austvik, fjelloppsyn og daglig leder i Kvikne Utmarksråd.

Fjelloppsynet er forsiktig med å gi opplysninger. Først når "kalvesesongen" er over, og tallene er summert, kommer svaret som alle venter på: Har kalvinga i Forollhogna "forskjøvet" seg? Har den sene brunstaktiviteten som ble registrert i fjor høst, resultert i senere kalving? Forollhogna har før vært kjent for tidlig kalving - og 7. mai har vært regnet som dagen med flest kalvinger.

Etter som vi forstår, har fostringshopene holdt til sentralt i Forollhognaområdet - mest i Tynset og i Midtre Gauldal kommuner.

Denne flokken krysset Hiåsjøen fredag 6. mai. - Reinen fulgte skutersporet vårt fra dagen før. Det var bløtt gjennomslagsføre og tungt å gå utenfor. Vi ble litt skeptiske da dyrene skjenet av og krysset sjøen der det var overvatning, forteller Kristin Lund Austvik (foto).

Denne flokken krysset Hiåsjøen fredag 6. mai. - Reinen fulgte skutersporet vårt fra dagen før. Det var bløtt gjennomslagsføre og tungt å gå utenfor. Vi ble litt skeptiske da dyrene skjenet av og krysset sjøen der det var overvatning, forteller Kristin Lund Austvik (foto).

Denne fostringshopen ble fotografert ved Storensjøen. Foto: Kristin Lund Austvik

Denne fostringshopen ble fotografert ved Storensjøen. Foto: Kristin Lund Austvik

Hyggelig gjensyn med en av fjellrevene i området. Denne dukket opp i snøfonna mens mannskapet hadde matpause. Foto: Kristin Lund Austvik

Hyggelig gjensyn med en av fjellrevene i området. Denne dukket opp i snøfonna mens mannskapet hadde matpause. Foto: Kristin Lund Austvik

 

hognareinen.no - Arne Nyaas