Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Ønsker alle ei riktig god jul - og noen får ny tursekk

Arne Nyaas

GodJul2016.JPG

Villreinutvalget og redaksjonen ønsker alle brukere av hognareinen.no ei riktig god jul!

Følgende er trukket ut blant de 279 som har levert inn foto og spørreskjema etter villreinjakta 2016:

            Kontrollkort 292 267-  Svein Eggen

            Kontrollkort 288 874 -  kort fra FO 1-  navn kommer senere

            Kontrollkort 288 700 -  Bjørn Brynhildsvoll

            Kontrollkort 289 092 -  kort fra FO 1-  navn kommer senere

            Kontrollkort 289 180 -  kort fra Singsås fjellstyre-  navn kommer senere

            Kontrollkort 288 611 -  Jan Gunnar Jensås

 

De uttrukne vil få tilsendt hver sin tursekk fra Bergans.

 

Fjellstyrekontoret, Ålen, 22. desember 2016

Terje Borgos, sekr.