Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Nytt blad utgis i løpet av juli

Arne Nyaas

Villreinutvalget sammen med villreinnemnda og nasjonalparkstyret satser friskt og utgir et felles magasin, "Forollhogna 2016". Bladet vil være i handelen fra 25. juli og utover høsten. Opplaget blir på 1500 eksemplarer. NB: "Forollhogna 2016" (bildet i midten) er så langt- bare et forslag. Foto: A. Nyaas

Villreinutvalget sammen med villreinnemnda og nasjonalparkstyret satser friskt og utgir et felles magasin, "Forollhogna 2016". Bladet vil være i handelen fra 25. juli og utover høsten. Opplaget blir på 1500 eksemplarer. NB: "Forollhogna 2016" (bildet i midten) er så langt- bare et forslag. Foto: A. Nyaas

I løpet av årene 1985 til 2003 ble det utgitt 11 utgaver av "Hognareinen". Tre av årgangene var temanummer. I 2014 ble det gjort et nytt forsøk, men salget sviktet. Av 1500 eksemplarer ble 600 solgt. - I år endrer vi navnet fra "Hognareinen" til "Forollhogna". Dette gjør vi for å vise at bladet inneholder mye mer enn bare villreinartikler og villreinbilder.  Inntil 15 prosent av innholdet vil være villreinrelatert, det øvrige innholdet blir "bygdenært", med andre ord godt lokalstoff fra nærområdene, presiserer utvalgsleder Hallvard Urset.

Initiativtagerne har som mål å skape et godt - og varig -  "lokalblad" med fotfeste i fjellbygdene rundt Hogna-toppen - med årlige utgivelser fra nå av. 

- Forollhognaområdet er delt med fire kommuner nord for fylkesgrensa og tre sør for fylkesgrensa. Området har gjennom generasjoner vært viktig for jakt, fangst og fiske, og som beiteområde for bufe i seterdalene. Vi har mye felles og nå ønsker vi å forsterke fellesskapet med årlige utgivelser av bladet "Forollhogna", ivrer Urset som også snakker på vegne av samarbeidspartnerne.

- I 2014 mottok redaksjonen økonomisk støtte fra Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner, og fra kommunene. MEN målet er at salget skal dekke kostnadene. Da må minimum 1000 eksemplarer skifte eier, og det skal vi greie i 2016, lover Urset.

Her noen stikkord om innholdet i "Hognareinen 2014": Villrein (11 sider), seterdrifta i Hogna-området (18 sider), vegetasjon og utmarksbeite (7 sider), gamle ferdselsveger (3 sider), fjellets kulturlandskap (4 sider), flybilder fra området (6 sider), ferdselsundersøkelser (3 sider), historisk stoff (4 sider), kulturminner som opplevelse (6 sider), fjellreven (2 sider) og Vingelen, én av fem nasjonalparkslandsbyer i Norge (4 sider).

 

Blir du blant bidragsyterne i 2016-utgaven?

 Alle som ønsker å bidra med gode artikler og historier med tilknytning til Forollhogna-området, gjerne også bilder, gjør lurt i å ta kontakt med redaktør Arne Nyaas, i første omgang helst via epost: arnny@online.no

NB: Du blir ikke "rik" av å bidra med tekst/bilder i "Forollhogna", men alle som har artikler eller bilder på trykk, vil som takk få tilsendt magasinet og ei gave i posten - rett etter utgivelse. Tar du utfordringen? Vi håper det!

Se også: Tidligere utgaver

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas