Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Roen har senket seg

Arne Nyaas

En av villreinhopene fotografert i Vingelen i går. Foto: Arne Nyaas

En av villreinhopene fotografert i Vingelen i går. Foto: Arne Nyaas

Villreinen har det godt nå, med beiting og kvile på solvarme høstrabber. Undertegnende har vært i fjellet i to dager. I går kom vi på "skuddhold" av dyrene i området vest for Bratthødalen i Vingelen.

Flokkene er raske med å gå til ro, her en mindre hop i østhellinga av Sletthøa. Foto: Arne Nyaas

Flokkene er raske med å gå til ro, her en mindre hop i østhellinga av Sletthøa. Foto: Arne Nyaas

Jaktperioden er over. Nå gjelder det å ta inn nok næring før vinteren - og å slappe av. Foto: Arne Nyaas

Jaktperioden er over. Nå gjelder det å ta inn nok næring før vinteren - og å slappe av. Foto: Arne Nyaas

I motsetning til i fjor på denne tida synes mesteparten av brunstperioden å være over, men noen av storbukkene forsøker seg fortsatt. Foto: Arne Nyaas

I motsetning til i fjor på denne tida synes mesteparten av brunstperioden å være over, men noen av storbukkene forsøker seg fortsatt. Foto: Arne Nyaas