Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Ser du rein i påska, gi beskjed!

Arne Nyaas

Gi beskjed dersom du ser villrein i Forollhogna i løpet av påskeferien, send SMS til  95 15 12 44 . Ikke glem stedsnavnet. Og husk: Ikke gå for nær - og hold hunder i bånd!  Foto: A. Nyaas

Gi beskjed dersom du ser villrein i Forollhogna i løpet av påskeferien, send SMS til 95 15 12 44. Ikke glem stedsnavnet. Og husk: Ikke gå for nær - og hold hunder i bånd!  Foto: A. Nyaas

Det går mot ny flytelling av villrein i Forollhogna, trolig i løpet av påskeuka. Minimumstellinga er avgjørende når årsmøtet skal bestemme jaktkvoten. Så langt i vinter har tellemannskapet i småflyet ikke hatt hellet - og været - på sin side. Nå strømmer påsketuristene til fjells. Oppfordringen fra villreinutvalget er klar: Gi beskjed om eventuelle observasjoner av villrein. Send SMS til 95 15 12 44. Ikke glem stedsnavnet! Og husk: Ikke gå for nær - og hold hunder i bånd.

Gode sporingsforhold på bakken er avgjørende - helst med nysnø som har fått ligge i ro et par dager - når villreinen skal fotograferes fra småflyet. I Forollhogna ble det gjennomført flytelling onsdag 9. mars. Forholdene sør for fylkesgrensa var meget gode, mens vinden hadde blåst snøen vekk fra rabbene på nordsida. Forventet vinterstamme i år er cirka 2000 dyr. Av disse ble bare 1054 lokalisert og fotografert i forrige uke. Derfor må det gjennomføres ei ny flytelling ved første og beste anledning. Småflyet kommer da til å fly et linjesystem øst-vest/vest-øst. Dette er linjer med  to kilometers mellomrom - og linjene dekker hele villreinområdet. Opplegget tar tid med cirka sju timers effektiv flytid. Derfor må flyet mellomlande og tanke ekstra drivstoff.

 

Endring i opplegget fra neste vinter?

På årsmøtet i Soknedal lørdag 23. april kommer villreinutvalget til å orientere om et forslag fremmet av undertegnede, basert på erfaringer fra mange års flytellinger både i Forollhogna og i Rendalen. Mens det i Rendalen gjøres en grundig jobb på bakken før flytellinger om vinteren, er nesten alt i Forollhogna overlatt til mannskapet i småflyet. Arealmessig er beiteområdet i Rendalen noe større enn i Forollhogna (Rendalen 1859 kvadratkilometer, Forollhogna 1843 kvadratkilometer). Både Forollhogna og Rendalen skal ha en beregnet bestand på cirka 2000 dyr i vinter. Mens det i  Forollhogna aldri har vært gjennomført en grundig sjekk på bakken i forkant av flytellinga om vinteren, har Rendalen alltid gjort dette. Ved flytellinga i Forollhogna i forrige uke fant vi 1054 dyr eller 52,7 prosent av bestandsmålet. Tilsvarende telling i Rendalen dagen etter resulterte i 1925 dyr, eller 96,3 prosent av bestandsmålet.

Forslaget fra undertegnede er at det -  fra og med vinteren 2017 - skal gjennomføres et tilsvarende opplegg i Forollhogna. Med andre ord at villreinutvalget sørger for at samtlige rettighetshavere sjekker sine områder før småflyet går opp, enten via egen innsats eller ved å kanalisere jobben via fjellstyrer/SNO. Når registreringene er gjort, sendes kartreferansene til undertegnede. Deretter går småflyet opp på første gunstige foto-/telledag.

Villreinutvalget diskuterte forslaget på utvalgsmøtet i går. Før årsmøtet i Soknedal kommer utvalget til ta opp saken både med nasjonalparkstyret/nasjonalparkforvalter og med villreinnemnda.

 

Pass på - fare for overvann!

Så snart været roer seg, starter påskeutfarten, også i Forollhogna. Terje Borgos var til fjells for noen dager siden (Gruvdalsbua) og ber nå påsketuristene være ekstra varsomme i nærheten av islagte sjøer og tjønner/bekker: - Det er stor fare for overvatning, forteller Terje som viser til bildene på Facebook-sida til villreinutvalget.

Ei trivelig påske ønskes!

 

hognareinen.no - Arne Nyaas