Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Svakt jaktresultat så langt

Arne Nyaas

Årets villreinjakt har vært frustrerende for svært mange jegere i Forollhogna. Årsaken er vinden som stort sett har blåst fra sør og sørvest. Arkivfoto: Arne Nyaas

Årets villreinjakt har vært frustrerende for svært mange jegere i Forollhogna. Årsaken er vinden som stort sett har blåst fra sør og sørvest. Arkivfoto: Arne Nyaas

Med unntak av jegere med kort i Vingelen, Magnillsjøan og Kvikne brer frustrasjonen seg i det øvrige jegerkorpset i Forollhogna. Etter 20 dagers jakt er anslagsvis 30 til 35 prosent av kvoten på 750 dyr felt. Det kan gå mot et historisk dårlig jaktresultat i Forollhogna.

- Jaktresultatet er langt unna det vi forventer så langt ut i jakta. Årsaken er rett og slett vinden som stort sett har blåst fra sør og sørvest. Rettighetshaverne på nord- og østsida har nesten ikke hatt dyr på sine områder. Budalen villreinvald har ei kvote på 105 dyr i høst. For ei knapp uke siden var bare 20 dyr felt. Jegere med kort utstedt i Ålen og Haltdalen har felt i underkant av 30 dyr og dalsbygdingene 25. Jaktresultatet så langt ut i jakta er langt dårligere enn det pleier å være, opplyser Terje Borgos. Jaktmessig har derimot alt gått pent og pyntelig for seg, og bare én skadeskutt kalv er avlivet av oppsynet.

Nå gjenstår 12 dager av årets villreinjakt. Langtidsvarselet, både på Yr og Storm, varsler i hovedsak sør- og sørvest vind fram til neste helg.

Siste jaktdagen er tirsdag 20. september.

 

Last ned: Årets kvote fordelt på rettighetshavere

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas