Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Trangt om plassen ved fõringsautomaten

Arne Nyaas

Det er to fõringsautomater for fjellrev i Forollhogna. Disse bildene er alle tatt i løpet av det samme døgnet, og viser at fjellreven har konkurranse i matfatet. Foto: NINA

Det er to fõringsautomater for fjellrev i Forollhogna. Disse bildene er alle tatt i løpet av det samme døgnet, og viser at fjellreven har konkurranse i matfatet. Foto: NINA

Daglig leder/fjelloppsyn Kristin Lund Austvik i Kvikne Utmarksråd har vært inne i Forollhogna-området for å etterse fõringsautomatene. Ved hver automat er det satt opp et kamera, og bildene viser stor aktivitet. Les mer og se flere bilder på nettsida til Kvikne Utmarksråd.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas