Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Unike rovfuglbilder fra Knutshø

Arne Nyaas

Foto fra viltkamera plassert i Knutshø. Rettighet: Kvikne Utmarksråd

Foto fra viltkamera plassert i Knutshø. Rettighet: Kvikne Utmarksråd

"Den 17. mars ble det funnet en død reinsbukk i Vakkerlifjellet (Knutshø). Bukken hadde dødd helt nylig og ved nærmere undersøkelser viste det seg at reinen var full av både hud- og svelgbrems. Reinen var ellers mager og i dårlig hold. Etter avtale med Olav Strand (NINA) ble det satt opp et viltkamera ved kadaveret for å se hva som forsynte seg av skrotten."

Dette opplyser Kvikne Utmarksråd på sin nettside. Les mer og se flere unike bilder tatt med viltkameraet i Vakkerlia.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas