Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Utvider jakttida med fire dager

Arne Nyaas

Villreinjakta i Forollhogna utvides med fire dager, t.o.m. lørdag 24. september. Arkivfoto: A. Nyaas

Villreinjakta i Forollhogna utvides med fire dager, t.o.m. lørdag 24. september. Arkivfoto: A. Nyaas

Årets villreinjakt i Forollhogna utvides med fire (4) dager t.o.m. lørdag 24. september. Årsaken er unormalt lav felling så langt, cirka 55 prosent. Årets kvote er på 750 dyr.

 

Terje Borgos, sekretær i Villreinutvalget, har sendt følgende SMS/epost til rettighetshaverne i dag:

"Som dere er kjent med så har vi fortsatt en unormal lav fellingsprosent. Ligger nå på litt over 55 % etter de rapporter villreinutvalget har mottatt.


Villreinutvalget i samarbeid med villreinnemnda har med dette som bakgrunn vedtatt å utvide jakta slik at den går til og med lørdag 24. september. Dette er også avklart med de mest sentral rettighetshaverne og ligger innenfor jakttidsrammen for villrein.

Villreinutvalget har avklart at gjeldende fellesjaktavtale for de rettighetshavere som den gjelder for, videreføres slik at den åpner for jakt på  tirsdag, onsdag og torsdag kommende uke. Villreinutvalget ber også om at alle andre øvrige jaktavtaler videreføres til og med 24. september.

Villreinutvalget og villreinnemnda oppfordrer alle rettighetshavere på det sterkeste at de nå legger til rette for jakt slik at utvidelsen av jakttida – i den grad det er mulig – kan medvirke til at fellingsprosenten øker".

Ved felling i Vingelen: 

Når det gjelder veiing av rein i Vingelen fra og med 21.09 til og med 24.09 ring Leif Vingelen tlf. 91 14 59 58.

Avtal i god tid - ring fra fjellet og si fra når dere kommer.

 

NB: Ett av kravene for overgang til Dalsbygda og Vingelen er 80 dokumenterte treningsskudd.

NB: Fristen for innlevering av merkelapp og kjeve er forlenget tilsvarende (med fire dager).

 

Hør intervju med Terje Borgos på Nea Radio

(blad nedover...)

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas