Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Viktig spørreundersøkelse - ber folk svare

Arne Nyaas

Ferdselsprosjektet i Forollhogna avrundes med ei bredt anlagt spørreundersøkelse. Er du lokalt bosatt, er rettighetshaver eller eier/disponerer hytte i området, så bør du benytte anledningen til å svare nå. Foto: Arne Nyaas

Ferdselsprosjektet i Forollhogna avrundes med ei bredt anlagt spørreundersøkelse. Er du lokalt bosatt, er rettighetshaver eller eier/disponerer hytte i området, så bør du benytte anledningen til å svare nå. Foto: Arne Nyaas

Si din mening om Forollhogna fjellområde! Dette er den klare oppfordringen fra NINA-forskerne som er i innspurten med den store ferdselsundersøkelsen som startet for tre år siden. Oppfordringen går til alle lokalt bosatte, rettighetshavere og alle som eier/disponerer hytte i bygdene rundt. Svarfristen er satt til 5. desember 2016.

NINA-forsker Vegard Gundersen leder ferdselsprosjektet i Forollhogna, og han håper at mange berørte benytter anledningen til å si sin hjertens mening nå. Her forklarer han hvorfor:

- Viktig å lytte til lokale brukere!

- Hva vil du med fjellet og forvaltningen av de verdiene som finnes her? Hva er din bruk av fjellet eller hvordan ønsker du at fjellet skal være i fremtiden? Spørsmålene er mange og det er spesielt viktig å lytte til de lokale brukerne. Er du lokalt bosatt i kommunene rundt Forollhogna fjellområde, er rettighetsinnehaver eller eier/disponerer hytte ønsker vi at du tar deg tid til å svare på undersøkelsen innen 5.desember 2016.

Du kommer rett inn i spørreundersøkelsen ved å trykke på lenken   HER

 

hognareinen.no - Arne Nyaas