Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

183 dyr kontrollert for CWD

Arne Nyaas

Bildet er fra villreinjakta i 2009. Her kommer to villreinjegere fra Dalsbygda med tunge sekker ned til parkeringplassen på Storhø i Rennebu. I sekkene var det en liten bukk og en kalv, felt på østsida av Sandfjellet. I dette området har det blitt felt flere dyr de siste dagene. Foto: Arne Nyaas

Bildet er fra villreinjakta i 2009. Her kommer to villreinjegere fra Dalsbygda med tunge sekker ned til parkeringplassen på Storhø i Rennebu. I sekkene var det en liten bukk og en kalv, felt på østsida av Sandfjellet. I dette området har det blitt felt flere dyr de siste dagene. Foto: Arne Nyaas

Oversikten i Hjorteviltregisteret viser per dato at 183 villrein felt i Forollhogna er kontrollert for skrantesjuke (CWD). Samtlige prøver er negative. Jakta foregår nå i området Storhø, Sandfjellet og rundt Hiåsjøene. I morgen snur vindretninga på sørøst.

Hognareinen har vært i kontakt med jaktoppsynet, som melder om flere fellinger de siste dagene i grenseområdet mellom Hedmark og Sør-Trøndelag, men langt vest. Om dette er nok til å heve fellingsprosenten til "normalt Forollhogna-nivå" gjenstår å se. Se oversikten over fellinger de siste årene

Årets jakt kan resultere i den laveste fellingsprosenten på flere år. Spørsmålet er: Er jegerne flinke nok til å bruke overgangsavtalene - og er avtalene gode nok? Forollhogna er kjent for godt samarbeid og høy avskyting. Årets jakt har vært særlig "slitsom" for jegere med kort utstedt i Dalsbygda. Nå blir Dalsbygda-jegerne oppfordret til å være effektive de siste dagene av jakta. Her er mulighetene.

183 prøver fra Forollhogna er - så langt - analysert med tanke på skrantesjuke eller CWD. Samtlige prøver er negative.

183 prøver fra Forollhogna er - så langt - analysert med tanke på skrantesjuke eller CWD. Samtlige prøver er negative.

SISTE (mandag kveld): Tett tåke/lavt skydekke og nedbør i form av regn har skapt store problemer for villreinjegerne de siste dagene. Dette bekrefter jaktoppsyn Ingebrigt Storli. - Håpløst å jakte under slike forhold. Jeg var i området Storhø-Sandfjellet i dag, hvor tåka lå tett. Jeg så seks jegere på tur inn, men noen felling ble det ikke.  På østsida av fjellet ble det skutt ett dyr i dag. Der var forholdene noe bedre, opplyser Storli som opplevde været som "ufyselig".

- Hvor ble hovedflokkene observert nå i ettermiddag?

- En stor flokk stod langt nord på Sandfjellet, en annen ble observert på Slettfjellet mellom Endalen og Synnerdalen, opplyser Ingebrigt Storli.

Ifølge yr.no skal vinden snu på sør-øst i morgen kveld, men været på årets siste villreinjaktdag (onsdag) skal bli ufyselig med snø og kuldegrader i fjellområdene.

Sjekk villreintelefonen: 82 08 20 90

 

hognareinen.no - Arne Nyaas