Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

21. august: Dyra trekker nordover

Arne Nyaas

Villrein som passerer Stor-Ya i dag, mandag 21. august. Foto: Ingebrigt Storli

Villrein som passerer Stor-Ya i dag, mandag 21. august. Foto: Ingebrigt Storli

Vinden har snudd og villreinen i Forollhogna trekker nordover. Det bekreftes både av oppsyn Ingebrigt Storli som i dag fotograferte cirka 1500 dyr som passerte Stor-Ya på tur nordover, og av Jon Horten som har lest inn dagens melding på villreintelefonen: 820 82 090 (deltaljert melding, sjekk). Både yr og storm melder om nordlig vindretning samtlige dager fram mot kommende helg.

 

Her noen flere bilder tatt av Ingebrigt Storli i dag:

Jakta2017-2.JPG
Jakta2017-4.JPG
Jakta2017-3.JPG

 

Ellers:  Se resultatet av årets rypetaksering i Dalsbygda (sammenlignbart for årene 2017 til 2001)

 

hognareinen.no - Arne Nyaas