Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

252 jegere kontrollert under årets jakt

Arne Nyaas

252 jegere ble kontrollert av oppsynet under årets villreinjakt i Forollhogna. Foto: Ingebrigt Storli

252 jegere ble kontrollert av oppsynet under årets villreinjakt i Forollhogna. Foto: Ingebrigt Storli

Oppsynsrapporten etter årets jakt er klar. Rapporten viser at 42 prosent av jegerne ble kontrollert av oppsynskorpset. Villreinjegerne i Forollhogna er kjent for god jaktutøvelse. Det var tilfellet også i høst, men at stadig mer av villreinjakta skjer i skogen vekker bekymring. Årets jaktkvote var på 600 dyr.

I oppsummeringen med henvisning til kommentarene fra oppsynskorpset, står følgende: "Det er få kommentarer dette året som går på jaktutøvelsen. "Problemet" med at jegerne bevisst har skutt simle på kort for liten bukk ser ut til å ha økt igjen denne høsten. Glede over at det har vært lite fotråte å se. Bekymringer over at reinen har tilhold i skogen med påfølgende jakt der. Dette vil en også komme tilbake til under oppsynsmøtet. Det skytes for mange skudd i en del tilfeller. Det er også ved avfyring av oppfølgingsskudd at muligheter for skadeskyting oppstår. Meget vanskelig jakt på nordsiden denne høsten. Reinen har blitt "villrein" - og jegerne må endre jaktutøvelsen".

Under jakta i høst ble det registrert 9 skadeskutte dyr. 6 av disse (1 kalv, 2 simler og 3 storbukker) ble avlivet og tatt på kort, mens 2 kalver og 1 simle ble kassert. I tillegg kommer 1 kalv og 2 storbukker registrert med naturlige skader. De registrerte skadeskutte dyrene (3 kalver, 3 simler og 3 storbukker) resulterte i høst i en skadeskytingsprosent på 1,9. I rapporten påpekes følgende: "En kjenner til 2 tilfeller av gjennomskyting (for dårlig bakgrunn), ett tilfelle skyldes manglende prøveskyting av ny ammunisjon og 3 tilfeller må skyldes for dårlig ettersøk. De øvrige vet en lite om".

I avsnittet "Kontroller, rapporter og anmeldelser" påpeker oppsynsleder Terje Borgos følgende: "Det er i løpet av jakten registrert forhold som oppsynet har grepet inn i. Dette dreier seg om 3 OPS-saker (7 i 2016), mens ingen forhold (0 i 2016) er rapportert til politiet. De sakene som er oppgjort på stedet, omhandler uregelmessighet med kontrollkort".

Last ned årets oppsynsrapport (pdf)

 

hognareinen.no - Arne Nyaas