Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Har du lest Forollhogna-bladet? Si hva du mener!

Arne Nyaas

Åtte personer har så langt svart på spørsmålene som vi stiller om Forollhogna-bladet Si din mening, du også!.  Foto: Arne Nyaas

Åtte personer har så langt svart på spørsmålene som vi stiller om Forollhogna-bladet Si din mening, du også!.  Foto: Arne Nyaas

Ajourført tekst 24. okt. 2017:

I årene 1985 til 2003 ble "Hognareinen" utgitt elleve ganger. Redaktør var Jon J. Meli. I 2014 produserte villreinutvalget et nytt blad sammen med nasjonalparkstyret og villreinnemnda. Profilen ble endret fra "villreinblad" til "bygdablad" - med artikler fra samtlige Hogna-kommuner. I 2016 ble navnet endret til "Forollhogna". Dette ble gjort for å vise at bladet har endret profil. Målet med de tre siste utgivelsene har vært å produsere et blad med interessante artikler fra samtlige Hogna-kommuner. Men, mye tyder på at 2017-utgaven kan bli den siste. Salget så langt i år har ikke vært som ønsket.

Villreinutvalget har bestemt at "Forollhogna 2017" skal være i salg helt fram til jul, men avgjørelsen om fortsatt satsing eller ikke blir tatt innen utgangen av året. Av opplaget på 1750 blad ble 600 stk fordelt sammen med villreinjaktkortene. Restopplaget er lagt ut for salg. Et godt salg er forutsetningen for fortsatt utgivelse. Å produsere "for lager" nytter ikke! Her kan du kjøpe bladet.

 

Si hva du mener, du også!

Har du lest 2017-utgaven? Er svaret ja, ønsker vi at du skal avsette noen få minutter til å si hva du mener.  Så langt har ti personer svart på spørsmålene våre (se svarene fra Jan Ketil Bjørnevold, Eivind Brattås, Frank Eidstumo, Jorid Bjørnevold, Trond Krogen,  Stig Morken, Arne Holmelid,  Agnar Holm, Johan Christian Frøstrup og Lars Hyttehaug).

 

Dette mener leserne våre (siste tilbakemelding 24. okt.):

Jan Ketil Bjørnevold: Et bra blad, men for lite jakthistorier.

Eivind Brattås: Kommer til å savne bladet. Håper på fortsettelse!

Frank Eidstumo: Bladet er helt supert, med et spennende og variert innhold. Problemet er at bladet på mange steder ikke "vises, så man aner ikke at det er i salg i butikken i det hele tatt... Markedsføringen må bedres! Bladet må fram i lyset, så folk ser det. Det kan ikke være slik at man må kjenne til bladet og spørre etter det i butikken for å få kjøpt det. Krev at butikken stiller ut bladet. Da jeg skulle kjøpe bladet fant jeg det ikke i Soknedal, og ikke i Budal, før jeg spurte. Og da lå det i en kasse under en masse annet ræl. Man kunne ikke finne det eller se det selv. Da er det ikke rart salget går tregt. Folk aner jo ikke at bladet er der... Mvh Frank Eidstumo.

Jorid Bjørnevold: Et meget godt tidsskrift. Informativt, underholdende og med historiske tilbakeblikk. Gode bilder fulgt av meget godt skrevne artikler gir timer med god lesing.
Meget godt fagstoff om våre nærmiljø. Vi må for all del ikke miste dette. Det er viktig nå og for fremtiden.

Trond Krogen: Forollhogna 2017 presenterer historie, natur og kultur i en sammenheng som gjør bladet unikt. Alltid noe nytt å utforske med bakgrunn i spennende historier om menneskelig aktivitet, bortgjemte skatter, flora og fauna. I tillegg til hyggelig lesning og flotte fotos, er det også noen viktige tankevekkere om fortid og framtid i fjellet og dalførene rundt. Jeg er ny leser, og vil helt sikkert fortsette å kjøpe bladet framover hvis det kommer nye utgivelser. Spennende å lese om reinsjakt, selv om det er småvilt og fiske jeg driver med. Morsomt å lese om den gamle Osveien i fjellet. Har fått høre historier om at Singsås-slekta i tidlige tider gjerne fant kjærester på 'andre sida' - Tolga, Os, Dalsbygda. Gransking av navn i de gamle slektslinjene har vist at det nok stemmer.

Stig Morken: Et fint blad med allsidig innhold. Setter stor pris på bladet. Håper det fortsetter å komme ut. Jeg skal i hvert fall kjøpe det. Det er sikkert muligheter å komme med stoff til redaksjonen. Kanskje kan da bladet overleve. Stå på!

Arne Holmelid: Hei! Det er med stor undring eg les at Hognareinen skal avlivast dette året. Eg har lese alle ugavene sidan Jon J Melii var redaktør. Eg har sjølv skrive nokre artiklar for ein del år sidan. Bladet har vore - og er - ein fantastisk formidlar av kultur og dyreliv i området. Eg trur at bladet må verte seld over eit større område av landet. Dersom alle jegarar og kjøtberarar kjøper eit eksemplar, vil opplaget verte tomt. Send oppmoding til alle reinsjegarar og rypejegarar denne hausten om å kjøpe eit eksemplar. Hognareinen har livets rett.

Agnar Holm: Som tidligere år synes jeg dette er et meget leservennlig blad med svært mange interessante artikler. Også bildene er av høy kvalitet og jeg synes at spennet av artikler er godt redigert med stor spennvidde av tema. Både i fjor og i år har jeg kjøpt et ekstra blad som jeg har gitt til en god jaktvenn som bor i Høland, og han er mektig imponert over kvaliteten på bladet og alle artiklene. Jeg synes det vil være veldig synd om bladet ikke kan utgis lengre.

Lars Hyttehaug: Jeg synes årets blad er interessant. Variert innhold med god blanding av "statistikk" og mer skjønnlitterære artikler. Liker spesielt slike fortellinger som Per Gunnar Voll hadde om storbukkjakt. Det er slike fortellinger som en får jaktfeber av!

Johan Christian Frøstrup: Bladet er meget bra med mye variert innhold fra denne delen av fjell-Norge. Bør absolutt ha livets rett!

Si hva du mener, du også

(så legger vi ut svarene fortløpende på denne sida)

 

hognareinen.no - Arne Nyaas