Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

481 av 600 dyr felt i årets jakt

Arne Nyaas

Av kvoten på 600 dyr ble 481 felt i årets jakt i Forollhogna. Foto: Ingebrigt Storli

Av kvoten på 600 dyr ble 481 felt i årets jakt i Forollhogna. Foto: Ingebrigt Storli

Årets villreinjakt i Forollhogna ga en fellingsprosent på 80,2. Av kvoten på 600 dyr ble 481 felt.

Resultatet ble med andre ord langt bedre enn fryktet ei drøy uke før jaktslutt. En ringerunde til det største rettighetshaverne da viste at cirka 300 dyr var felt. "Innspurten" ble med andre ord meget god. Og ikke minst: Det er ikke påvist skrantesjuke (CWD) på dyr felt i Forollhogna. Samtlige prøver er negative. I løpet av 2016 og 2017 er det sendt inn 221 prøver fra Forollhogna.

Fellinger de siste fem årene:

  • 2017: 481 av 600 felt (80,2 %)
  • 2016: 598 av 700 felt (79,7 %)
  • 2015: 581 av 700 felt (83 %)
  • 2014: 629 av 701 felt (89,7 %)
  • 2013: 550 av 650 felt (84,6 %)

Last ned årets fellingsresultat (pdf).

 

hognareinen.no - Arne Nyaas