Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Alt om villreinjakta 2017

Arne Nyaas

Årets kvote i Forollhogna er 600 dyr. Søndag 20. august er det alvor. Arkivfoto: Arne Nyaas

Årets kvote i Forollhogna er 600 dyr. Søndag 20. august er det alvor. Arkivfoto: Arne Nyaas

Det er stor forventning til årets villreinjakt i Forollhogna. Dyrene har hatt en god beitesommer uten alt for mye insekter å plages med. Beitene har vært gode - og dyrene er i godt hold. Men "skrantsjukespøkelset" preger også Forollhogna, hvor det skal tas hjerneprøve og møkkprøve av alle voksne dyr (se info lenger ned). Også i år vil jegerne ha god nytte av opplysningene som legges inn på villreintelefonen (se lenger ned).  Villreinutvalget ønsker alle ei riktig god jakt!

 

Villreinutvalget ved sekretær Terje Borgos presiserer følgende:

  • Det presiseres at oppsynet lytter på jaktradiokanal 1 og at oppsynet vil kunne være behjelpelig med å ta ut prøver for CWD ( gjelder dyr 1,5 år og eldre). 
  • Villreintelefonen - 820 820 90 vil være i drift fra 19. august og gjennom hele jaktperioden.  Målet er at denne telefonen skal være oppdatert senest kl. 20.00, men i spesielle tilfeller kan dette tidspunktet måtte utsettes.  Telefonen vil gi jegerne opplysninger om hvor reinen befinner seg den aktuelle dagen.
  • Det vil imidlertid også være mindre konsentrasjoner av rein på andre steder i terrenget, og jegerne oppfordres derfor til å spre seg i terrenget slik at en unngår de store jegerkonsentrasjonene. 
  • En minner om at jaktkort og jegerkontrakt skal være underskrevet av jeger og medbringes under jakta.  Videre skal jeger ha med våpenkort, jegeravgiftskort med kvittering for betalt avgift, samt bevis for avlagt riktig antall treningsskudd. 
  • Jegerne oppfordres videre til å rette avskytingen av kalv og simle mot dyr med middels og liten slaktevekt.  Dette er viktig for på sikt å kunne påvirke at slaktevektene øker opp mot gammelt godt nivå. 
  • Lykke til med høstens villreinjakt!

 

Last ned:

Dyrene kan gå tett. I situasjoner som denne kan du ikke løsne skudd. Foto: Arne Nyaas

Dyrene kan gå tett. I situasjoner som denne kan du ikke løsne skudd. Foto: Arne Nyaas

I Forollhogna er jegerne kjent for god og sikker jaktutøvelse. Sånn skal det også være i år! Foto: Arne Nyaas

I Forollhogna er jegerne kjent for god og sikker jaktutøvelse. Sånn skal det også være i år! Foto: Arne Nyaas

 

hognareinen.no - Arne Nyaas